artikel

Robuuste consistentie – blog Arend Ardon

Innovatie

De afgelopen maand had ik dicht bij elkaar diverse sessies met management- en directieteams om samen te bespreken hoe zij een klimaat kunnen creëren waarin vernieuwing kan gedijen. Er tekent zich een duidelijke rode draad af in de actuele thema’s. Met afstand op nummer 1 staat Verbinding: we willen samen in (meer) verbinding werken aan de toekomst van de organisatie.

Robuuste consistentie – blog Arend Ardon

Al snel volgen Ondernemerschap, Gedurfde Oplossingen, Creativiteit en De Client Centraal. O ja, en Zelforganisatie. En Vertrouwen. Met onze ambities dromen we weg van de onbuigzame organisaties die we de afgelopen 50 jaar hebben gebouwd. We willen inspireren, ofwel bezielen, de geest inblazen. De geest was uit de machine.

Genadeloze reflectie en robuuste consistentie

Maar hoe brengen we die droom tot leven? We zijn opgegroeid in klassieke organisaties met alle ingesleten routines die gericht zijn op reduceren van afwijkingen. En nu willen we een omgeving creëren die juist creativiteit, dus afwijkingen, stimuleert. Dus we moeten én het oude loslaten én het nieuwe trouw in praktijk brengen. Pffff …. maar we laten ons niet uit het veld slaan. Het vraagt om genadeloze reflectie en robuuste consistentie.

Event Ontketen vernieuwing

Event Ontketen vernieuwing

John Maynard Keynes schreef: ‘The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones’. Die vind ik mooi. We zijn vaak verknocht aan onze vaste routines en hebben nauwelijks door dat we die in stand houden. Daarvoor zijn het routines. Ze kosten ons weinig energie en we vallen er (dus) gemakkelijk in terug. Als we iets anders willen, dan is het de uitdaging om in alles wat we doen consistent te zijn met dat andere. Dat vind ik nou zó ontzettend leuk om mee bezig te zijn. Samen nadenken over vragen als

  • Hoe kunnen we die bijeenkomst zo vormgeven dat ervoor, tijdens en erna maximale verbinding ontstaat tussen de aanwezigen?
  • Hoe kunnen we zelfs de implementatie van het nieuwe ICT-systeem zodanig organiseren dat het creativiteit aanwakkert?
  • Hoe kunnen we onze plannen op zo’n manier laten ontstaan dat die een sterk beroep doen op ondernemerschap?
  • Waarmee moeten wij vooral kappen als we ruimte willen laten voor inspirerende initiatieven vanuit onze medewerkers?
  • En als we ondernemerschap en bravoure willen laten gedijen, hoe kunnen wij deze sessie (in het hier-en-nu) dan ingrijpend anders invullen?
  • En als we verbinding willen laten ontstaan, hoe willen we dan hier-en-nu met elkaar in gesprek zijn?
Arend Ardon Foto: Peter Strelitski/ De Beeldredaktie

Arend Ardon

Gemakkelijk? Nee, want voor we het weten vallen we terug in oude routines. We moeten steeds weer onszelf bij de lurven pakken: zijn we hier-en-nu een beetje trouw aan wat we tot leven willen brengen? Genadeloos reflectief.

Vernieuwing ontstaat alleen langs een vernieuwende weg. Verbinding ontstaat alleen langs een verbindende weg. Creativiteit alleen langs een creatieve weg. En inspiratie ontstaat alleen met inspirerende interventies. Daarover gingen mijn gesprekken met die directie- en managementteams deze maand. Ik voel me bevoorrecht.

Door: Arend Ardon

Reageer op dit artikel