artikel

Wat is innovatie? De definitie en de betekenis

Innovatie

Wat is innovatie? Innoveren betekent letterlijk vernieuwen. Vernieuwing is ook de basis van het begrip innovatie, maar kan niet als synoniem worden gezien.

Wat is innovatie? De definitie en de betekenis

Wat is innovatie?

Volgens Rogers en Shoemaker (in Flikkema & Jansen, 2004) gaat het om het toepassen van nieuwe technologieën in producten, diensten en processen. Andere auteurs (onder anderen Van der Aa & Elfring in Flikkema & Jansen, 2004) gaan meer uit van de ontwikkeling van de drie bovengenoemde processen zelf dan van de technologieën.

Definitie van innovatie

De definitie van innovatie: Het toepassen van nieuwe technologieën in producten, diensten en processen, of het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en processen.

Maar wat is innovatie nog meer? Het kan voor een organisatie worden gezien als een doel om te bereiken, om hiermee een goede naam te verwerven en concurrentievoordelen te behalen. Kleinknecht (in Flikkema & Jansen, 2004) ziet innovatie meer als een middel dat moet leiden tot een verhoogde productiviteit. Erhardt (in Flikkema & Jansen, 2004:14) vindt in zijn onderzoek dat innovatie, mits op een goede manier gefaciliteerd, een voorspeller is van een snelgroeiende onderneming.

Meten van innovatie

Het meten van innovatie is lastig. Het valt niet uit te drukken in numerieke waarden en kan bovendien stuiten op discussies over wat wel en niet onder innovatie verstaan wordt. Een subtiele verandering in het productieproces is namelijk niet vanzelfsprekend een innovatie. In de industriële sector worden innovatieindicatoren gebruikt, zoals de uitgaven aan Research & Development, het aantal patenten, het aankondigen van nieuwe producten en diensten in vaktijdschriften en het omzetaandeel van nieuwe producten en diensten (Flikkema & Janssen, 2004:317).

Innovatie komt ook voor in dienstverlenende bedrijven, waarbij de genoemde indicatoren niet van toepassing zijn. Flikkema en Janssen komen daarom met de volgende indicatoren gericht op de dienstverleningssector: het omzetaandeel van nieuwe diensten, de LIBIO (Literature Based Innovation Output)-maatstaf en uitgaven aan Business Development, R&D, externe adviseurs, ICT, marketing, opleiding en training, redesign en interne projecten.

Innovatie voorwaarde voor MVO

Innovatie wordt in de huidige maatschappij gezien als voorwaarde om met de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) mee te kunnen komen (CSR Academy, 2008). Omdat de producten steeds milieuvriendelijker worden, moeten er steeds weer innovaties komen om de concurrenten voor of bij te blijven. Om maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaamheid te bereiken is één innovatie daarom niet genoeg. Er zal continu geïnnoveerd moeten worden. Daarbij is er ook steeds meer aandacht voor disruptieve innovatie, die hele bedrijfstakken weet te ontwrichten.

Bron: Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Door: Jan Jonker

 

Reageer op dit artikel