artikel

De vijf elementen van een corporate innovatie-ecosysteem

Innovatie

Voor succesvolle innovatie is interactie tussen verschillende personen uit verschillende delen van een bedrijf nodig. Verschillende onderdelen van een organisatie zijn vanaf het ontstaan van een idee en de daaropvolgende productontwikkeling, eerste verkoop aan klanten, groei en opschaling onvermijdelijk betrokken bij innovatie. Daarom is het ook zo belangrijk dat bij innovatie alle neuzen binnen de organisatie dezelfde kant opstaan.

De vijf elementen van een corporate innovatie-ecosysteem

Bedrijven moeten zorgen voor een intern proces dat:

  1. de omgeving en ruimte biedt waarbinnen creatieve ideeën vormen wordt gestimuleerd;
  2. de resultaten van deze ideeën vormen verzamelt en test;
  3. ideeën omvormt tot succesvolle producten met winstgevende bedrijfsmodellen.

Dit betekent dat organisaties zo moeten zijn gericht dat ideeën kunnen ontstaan en kunnen worden benut. In dit boek richten wij ons op de elementen die van invloed zijn op de manier waarop organisaties deze problemen rondom innovatie managen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze elementen belangrijker zijn dan tactiek. Elke organisatie moet zelf beslissen of ze ruimte biedt aan deze elementen, strategische doelstellingen en context. Hierna beschrijven we de vijf elementen voor het ontwikkelen van een corporate innovatie-ecosysteem.

Innovatiethesis

Wij zijn van mening dat innovatie onderdeel moet zijn van en ook moet passen binnen de overkoepelende strategische doelstellingen van het bedrijf. Dit is belangrijk als later de innovatieprojecten moeten worden opgenomen in het portfolio met kernproducten. Net zoals durfkapitalisten een standpunt hebben in welke startups en markten zij willen investeren, moeten grote bedrijven ook een standpunt innemen ten aanzien van innovatie. Met zo’n standpunt formuleert het bedrijf zijn toekomstvisie en zijn strategische doelstellingen op het gebied van innovatie. Een gevestigd softwarebedrijf kan bijvoorbeeld van mening zijn dat zelfrijdende auto’s de toekomst zijn en dat het zo vroeg mogelijk in die markt wil stappen. De innovatiethesis van dat bedrijf zal dan zijn dat het voornamelijk investeert in nieuwe ideeën die die toekomst mogelijk maken (bijvoorbeeld software voor zelfrijdende auto’s). In dit geval worden met de innovatiethesis de grenzen gesteld voor de innovatieprojecten die het bedrijf wil overwegen. Als aanvulling op deze voorgenomen strategie (deliberate strategy) moet het bedrijf ook zijn innovatieprocessen kunnen gebruiken als een emergent strategy, waarmee het kan reageren op veranderingen in de markt.

Innovatieportfolio

Om te kunnen voldoen aan zijn innovatiethesis en strategische doelstellingen moet een gevestigd bedrijf een portfolio van producten en diensten opstellen. Dit portfolio moet producten omvatten die het gehele spectrum van innovatie beslaan, ofwel producten die kunnen worden aangemerkt als kernproducten, verwante producten en transformationele producten. Het portfolio moet producten bevatten die nog
in de beginfase zitten maar ook volwaardige, gevestigde producten.

Het bedrijf kan ook overwegen om disruptieve producten in zijn portfolio op te nemen die zijn gericht op het lagere marktsegment of opkomende markten. Het doel is een evenwichtig portfolio waarbinnen het bedrijf verschillende bedrijfsmodellen hanteert die zich op verschillende punten in hun levenscyclus bevinden. Een evenwichtig portfolio geeft uiting aan de overkoepelende strategie van het bedrijf en zijn innovatiethesis.

Innovatieframework

Om zijn innovatiethesis en portfolio van producten en diensten te beheren, heeft het bedrijf een framework nodig om het traject van zoeken naar uitvoeren te managen. Er bestaan verschillende innovatieframeworks, zoals Running Lean van Ash Maurya of Steve Blanks model van Investment Readiness. Bij Pearson heeft Tendayi samen met een team gewerkt aan de Lean Product Lifecycle, een bekroond framework voor het managen van innovatie. Al deze frameworks gaan ervan uit dat een innovatieproces drie stappen doorloopt: het vormen van ideeën, het testen van ideeën en het schalen van ideeën. Af en toe zal een bedrijf ook beslissen om bedrijfsmodellen van bestaande producten aan te passen door ideeën te vernieuwen. Met een innovatieframework beschikt het bedrijf over een gedeelde taal om in te communiceren. Iedereen weet dan precies in welke fase een product of bedrijfsmodel zich bevindt. Op basis hiervan kan een bedrijf dan zijn investeringsbeslissingen en productontwikkeling managen.

Innovatie accounting

Als er eenmaal een innovatieframework is, moet het bedrijf ervoor zorgen dat het op de juiste manier investeert en de behaalde successen meet. Traditionele boekhoudmethoden zijn uitstekend geschikt voor het managen van kernproducten. Maar wanneer het om innovatie gaat, zijn er andere hulpmiddelen nodig. Wij adviseren bedrijven om incrementele investeringen te doen op basis van de fase waarin het nieuwe product zich bevindt. Deze benadering is gebaseerd op de methode Moneyball for Startups van Dave Mc-Clure. Ook adviseren wij om te werken met drie innovatie-kpi’s.

  • Reporting kpi’s richten zich op productteams, de ideeën die ze ontwikkelen, de experimenten die ze doen en de voortgang die ze boeken van het moment van ideeën vormen tot aan het schalen (bijvoorbeeld geteste en gevalideerde aannames).
  • Governance kpi’s richten zich op het verstrekken van informatie zodat het bedrijf zijn investeringsbeslissingen kan nemen op basis van bewijzen en de fase waarin de innovatie zich bevindt (bijvoorbeeld hoe dicht de teams bij een product-marktfit zijn).
  • Global kpi’s richten zich op het beoordelen van de algehele resultaten van de investeringen in innovatie binnen de context van het gehele bedrijf (bijvoorbeeld percentage van de omzet in de afgelopen drie jaar).

Innovatiemethodes

Niet alleen moeten de investeringen in innovatie op de juiste manier worden gemanaged, ook de productteams moeten hun productontwikkeling laten aansluiten op het innovatieframework. Pearsons Lean Product Lifecycle biedt productteams een leidraad als ze op zoek zijn naar bedrijfsmodellen of deze tot uitvoering brengen. Adobes Kickbox biedt vergelijkbare hulpmiddelen en bronnen. De basis van een goede innovatiemethode is het principe dat geen enkel product kan worden geschaald als er geen gevalideerd bedrijfsmodel is. Het is dan ook de taak van vernieuwers om tijdens de zoekfase hun waardehypothesen (voldoet ons product aan klantbehoeften?) en groeihypothesen te valideren (hoe zorgen we voor meer omzet en meer klanten?). Teams moeten zowel de aantrekkelijkheid van een product voor klanten als de mogelijke winstgevendheid van het bedrijfsmodel valideren. Een belangrijk onderdeel van dit proces vormen netwerken en community’s. Bedrijven moeten community’s opzetten zodat ervaringen, geleerde lessen en best practices kunnen worden gedeeld. Op deze manier kunnen de innovatievaardigheden van medewerkers worden gedeeld en verder ontwikkeld.

Deze vijf elementen vormen de basis van een innovatie-ecosysteem. De eerste twee (innovatiethesis en -portfolio) richten zich op de innovatiestrategie, de volgende twee (framework en accounting) richten zich op innovatiemanagement, en in het laatste element komt alles samen en gaat het bedrijf communiceren met klanten en de bedrijfsmodellen valideren. De meeste innovatielabs richten zich met name op dit laatste element (innovatiemethode). Zonder ondersteunend ecosysteem zullen de producten die deze labs ontwikkelen geen lang leven beschoren zijn. Daarom is het zo belangrijk om ervoor te zorgen dat alle vijf elementen vertegenwoordigd zijn.

Bron: De Corporate Startup

Door: Tendayi Viki, Dan Toma en Esther Gons

Cover De Corporate StartupHet boek: De Corporate Startup

In plaats van zich als startups te gaan gedragen, zouden gevestigde bedrijven innovatieve ecosystemen moeten opzetten. Ecosystemen om de core business van het bedrijf te verbeteren en ecosystemen om nieuwe producten te ontwikkelen die in de toekomst winstgevend kunnen zijn. De Corporate Startup biedt tools en methodes voor gevestigde bedrijven om met duurzame innovatie aan de slag te gaan en daarnaast hun core business te blijven managen.

The Corporate Startup is de 2018 Innovation and Entrepreneurship Category winner of The CMI Management Book of the Year competition

Reageer op dit artikel