artikel

Creativiteit stimuleren door zuilen af te breken

Innovatie

Samenwerking tussen verschillende disciplines zorgt voor een diversiteit aan inzichten omdat mensen ook in aanraking komen met ideeën van andersdenkenden. Dit geeft een veel grotere kans op serendipiteit. Vrijwel elk bedrijf is opgedeeld in afdelingen zoals marketing, verkoop, financiën, technologie en hr. Dat betekent dat de meeste mensen alleen in contact komen met mensen die over dezelfde expertise en wereldvisies beschikken. Om creativiteit te stimuleren moeten bedrijven deze zuilen afbreken. Er zijn verschillende manieren om dat te doen.

Creativiteit stimuleren door zuilen af te breken

De zuilen afbreken

Om te beginnen moeten bedrijven multidisciplinaire teams samenstellen waarin collega’s van verschillende afdelingen worden opgenomen. Deze teams moeten zich richten op het oplossen van problemen, werken aan specifieke producten of zorgdragen voor bepaalde aspecten van een product. Wanneer de opdracht wordt gegeven voor een innovatieproject of wanneer er wordt gewerkt binnen innovatielabs, moet er worden gewerkt met multidisciplinaire teams. Dit moet niet worden beschouwd als een mogelijkheid, maar als een verplichting. Indien mogelijk moeten deze teams bij elkaar in de buurt zitten om te voorkomen dat verantwoordelijkheden worden doorgeschoven en er juist nauwer wordt samengewerkt.

Om zo effectief mogelijk te kunnen zijn moeten teams klein en relatief onafhankelijk zijn. Uit ervaring bevelen we aan om met kleine teams van acht tot tien personen te werken. Bij ideo riepen ze zogenaamde ‘hot teams’ in het leven, kleine multidisciplinaire teams die in staat zijn om bepaalde informatieprojecten van begin tot eind uit te voeren. Jeff Bezos van Amazon heeft een regel ingesteld dat innovatieteams zo klein moeten zijn dat twee pizza’s voor de maaltijd voldoende zijn. De reden voor het werken in kleine teams is dat je met meer mensen ook meer communicatielijnen open moet houden. Een grotere complexiteit kan een effectieve samenwerking in de weg zitten. Innovatieteams moeten snel de cyclus van creëren-testen-leren kunnen doorlopen en ook snel beslissingen kunnen nemen.

Bij Spotify hebben ze een ecosysteem voor hun ontwikkelaars gebouwd dat is gebaseerd op multidisciplinaire squads (ploegen) die gedurende het gehele proces verantwoordelijk zijn voor de dingen die ze bouwen. Binnen elke ploeg werkt iedereen nauw samen richting de langetermijndoelstellingen en mogen ze ook agile methoden gebruiken om deze doelstellingen te bereiken. De ploegen zijn weliswaar autonoom maar ze werken wel binnen de grenzen van de bedrijfsstrategie. Binnen dit ecosysteem bevinden zich ook chapters (afdelingen), gebaseerd op competenties zoals kwaliteitsbewaking, gebruikerservaring of techniek, en guilds (verenigingen), grotere gemeenschappen van mensen met dezelfde belangen. In deze verenigingen komen mensen samen om hun ideeën over bepaalde onderwerpen zoals leiderschap,
design thinking of web development te bespreken.

Verschillende persoonlijkheden nodig

Naast het feit dat er meerdere disciplines in een team moeten worden opgenomen, is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat er mensen in het team zitten met verschillende persoonlijkheden en eigenschappen. Tom Kelley beschrijft een aantal ideale persoonlijkheden voor zijn hotteams bij ideo: de visionair, de troubleshooter, de ambachtsman, de ondernemer en de techneut. Een team dat uit verschillende persoonlijkheden bestaat moet in ieder geval introverte en extraverte mensen bevatten, analytische denkers en creatievelingen, en serieuze intellectuelen en mensen die met humor de boel een beetje opschudden. Deze mensen, die met wederzijds respect samenwerken, zullen veel creatiever zijn dan een groep individuen die veel op elkaar lijken en een hechte groep vormen. We hebben een overzicht gemaakt van acht persoonlijkheidstypen die in elk innovatieteam zouden moeten worden opgenomen:

 1. Miss Happy-Go-Lucky:
  De gangmaker die ervoor zorgt dat de teamleden plezier in hun werk hebben. Met name tijdens het vormen van ideeën moet er ook voldoende ruimte zijn voor vrolijkheid. Miss Happy-Go-Lucky vervult de rol van gangmaker en is tevens een stuwende kracht.
 2. Mister Visionary Creative:
  goede ideeën ontstaan ook als er een creatieve visie is. Dit is iemand die zich de wereld kan voorstellen zoals hij zou willen dat hij eruitzag. Elk team heeft dromers en visionairs nodig om te vechten voor de creatieve idealen die ten grondslag liggen aan elk innovatief productidee.
 3. Miss Pragmatic:
  alle dromen moeten wel realistisch zijn. De pragmaticus zorgt ervoor dat we onze productideeën beoordelen en risicovolle aannames vaststellen. Ze zorgt er ook voor dat we deze aannames testen voordat we ons product op de markt brengen.
 4. Mister Analytical
  belangrijk onderdeel van innovatie is zoeken naar bestendige en winstgevende businessmodellen. Zowel op financieel als operationeel vlak moeten innovatieteams iemand in hun gelederen hebben met een analytische geest. We creëren namelijk niet alleen fantastische nieuwe dingen, we bouwen ook een bedrijf op.
 5. Miss Get Stuff Done:
  zij gaat voor actie. Niks analysis paralysis en eindeloos experimenten uitvoeren. Bij innovatie gaat het er ook om dat je dingen voor elkaar krijgt. Deze stimulerende kracht in het team zorgt ervoor dat we minimaal levensvatbare producten maken en deze zo vroeg mogelijk in de markt zetten. De rest volgt gaandeweg!
 6. Mister Perfectionist:
  laten we niet al te hard van stapel lopen. Als we kwaliteitsproducten leveren, weten we ook zeker dat we onze klanten waarde leveren, waardoor zij hun loyaliteit aan ons merk tonen. Dit is met name belangrijk voor gevestigde bedrijven. Onze eerste ervaringen in de markt stellen ons in staat om bij te stellen. De perfectionist zorgt ervoor dat onze producten aan de kwaliteitsnormen voldoen.
 7. Miss Consensus:
  met zoveel verschillende persoonlijkheden kunnen er tijdens teamvergaderingen vaak spanningen ontstaan. Dit teamlid zorgt ervoor dat iedereen goed samenwerkt, wat heel nuttig is. Ook al willen we natuurlijk zo veel mogelijk verschillende meningen horen, uiteindelijk zullen we toch beslissingen moeten nemen en op een positieve manier als team verder moeten gaan.
 8. Mister Supportive:
  teams bestaan uit mensen met verschillende behoeften. Elkaar steunen en aanmoedigen is een van de vele aspecten van teamwork binnen innovatieteams. Snel falen kan alleen bij innovatieteams waarvan de teamleden niet bang zijn om fouten te maken. Het is dan heel belangrijk dat je collega’s heb die je steunen.

. Elkaar steunen en aanmoedigen is een van de vele aspecten van teamwork binnen innovatieteams.

Dit zijn de verschillende persoonlijkheden die in elk innovatieteam zouden moeten zitten. Ze zijn niet sekseafhankelijk en deze functies kunnen door iedereen, man of vrouw, worden vervuld. Ook betekent dit overzicht niet dat elk team uit precies acht personen moet bestaan. Teamleden kunnen bijvoorbeeld ook sterk zijn op meerdere gebieden. We willen hiermee alleen duidelijk maken dat teams niet alleen moeten worden samengesteld op basis van professionele vaardigheden, maar dat je ook moet denken aan een mengeling van persoonlijkheden.

Hoe wordt er gewerkt?

Reflectieve heroverweging

Reflectieve heroverweging

Maar ook de juiste mix van mensen in je team is niet voldoende. Hoe ze werken, samenwerken en contacten leggen zal bepalend zijn voor hun creatieve succes. Tijdens een interessant onderzoeksproject naar ‘hoe een verzameling van creatievelingen een creatieve verzameling kan worden’129 kwamen Andrew Hargadon en Beth Bechky tot de conclusie dat het allemaal begint met ‘hulp vragen’. Personen die werken aan uitdagende innovaties moeten bereid zijn hulp te vragen aan hun collega’s. Maar hulp vragen heeft alleen zin als er ook daadwerkelijk hulp wordt geboden door de collega’s aan wie de hulp wordt gevraagd. Authenticiteit en betrokkenheid zijn daarbij van groot belang.

Samenwerken in een team verlangt van de teamleden ook dat ze feedback kunnen verdragen en deze ook gebruiken. Reflectieve heroverweging (reflective reframing) is een proces dat plaatsvindt wanneer mensen met een frisse blik kijken naar wat ze al weten, maar daarbij de theses van hun collega’s in overweging nemen. Het heeft helemaal geen zin om hulp te vragen als je het geleerde niet gebruikt om opnieuw over je oorspronkelijke ideeën na te denken.

Als hulp vragen en hulp bieden twee zijden van de innovatiemedaille zijn, dan is het proces van reflectieve heroverweging het proces waarbij deze twee kanten samenkomen om waarde te creëren. De leidinggevenden van een bedrijf moeten de gedeelde waarden en overtuigingen die een beloning en stimulans zijn voor samen naar oplossingen zoeken versterken. Hulp vragen bijvoorbeeld werkt het best in een omgeving waarin het niet wordt gezien als een zwakte of incompetentie. Hulp bieden moet ook worden erkend en geprezen. Teams moeten de tijd en de ruimte krijgen om samen te werken. Het als een held alleen problemen proberen op te lossen moet niet worden beloond. Het is ons doel om een omgeving te creëren waarin mensen met verschillende persoonlijkheden een gezamenlijke creatieve kracht worden.

Bron: De Corporate Startup

Door: Tendayi Viki – Dan Toma – Esther Gons

Reageer op dit artikel