artikel

Basiskennis data science is verplichte kost voor elke moderne werknemer

Innovatie

Data science wordt nog binnen teveel bedrijven gezien als een op zichzelf staande expertise. Dat is nog te begrijpen als het om een pilot gaat, maar eigenlijk zou iedereen binnen een organisatie een bepaalde basiskennis over data science moeten hebben. Sterker nog: het is essentieel als je de ambitie hebt om een moderne, datagedreven organisatie of werknemer te worden.

Basiskennis data science is verplichte kost voor elke moderne werknemer

Ik ben altijd al gefascineerd geweest door de waarde die data science kan toevoegen aan bedrijven. De voordelen zijn groot en groeien met de dag. Dit is mede te danken aan het feit dat digitale toepassingen steeds intelligenter worden door middel van nieuwe technologische ontwikkelingen als machine learning en Artificial Intelligence. Wil je hier als bedrijf optimaal van profiteren, dan is het belangrijk om je te verdiepen in data science. Een veelgemaakte fout is echter dat een organisatie één of meerdere data scientists aanneemt, die vervolgens zonder enige afstemming met de business hun kunsten mogen toepassen op de beschikbare bedrijfsdata. Hoewel ik het enthousiasme waardeer, is een dergelijke aanpak helaas iets te kort door de bocht. Door enkel expertise in te huren, realiseer je geen maximale impact. Iedereen binnen een organisatie heeft namelijk een zekere basiskennis van data science nodig, en moet bij dit soort projecten betrokken worden. Van het management tot de mensen op de werkvloer.

Laag kennisniveau

In het Nederlandse bedrijfsleven is de kennis van data science nog vrij beperkt. Op managementniveau weet men bijvoorbeeld vaak niet wat de mogelijkheden (en soms belangrijker: onmogelijkheden) zijn. Hierdoor kunnen ze het niet op de juiste waarde schatten, en weten ook niet wat ervoor nodig is om het tot een succes te maken. Je missie is nog lang niet geslaagd als je bijvoorbeeld een team van 5 data scientists aanneemt, en technologie koopt in de vorm van een ‘hip’ datalake. Inzetten op data science heeft namelijk echt impact op alle facetten van een organisatie, waardoor er een grotere verandering nodig is. Om een transformatie naar een datagedreven organisatie dan ook succesvol te laten zijn is het waardevol – of eigenlijk zelfs een vereiste – dat hoger en midden management basiskennis heeft van zaken als statistiek, algoritmes en technologie. Dit zorgt ervoor dat ze op hetzelfde niveau mee kunnen praten, een waardevolle stakeholder zijn in dataprojecten, en dat er daadwerkelijk beslissingen worden genomen op basis van relevante analyses en niet op onderbuikgevoel. En zo moet eigenlijk elke laag van de een organisatie begrijpen wat data science is, en hoe uitkomsten te interpreteren om op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen.

Training en bootcamps

De laatste jaren is er binnen bedrijven een sterk groeiende vraag naar trainingen rond data science. Die vraag komt vaak van managers met visie, die ervan overtuigd zijn dat ze ‘iets met data science moeten’, maar zich tegelijkertijd ook realiseren dat ze de hele organisatie mee moeten krijgen. Training helpt dan ook om een positieve beweging binnen alle lagen van de organisatie op gang te brengen. Het helpt begrip te kweken, het zorgt ervoor dat iedereen mee kan praten, en voorbereid is op wat komen gaat. Je kunt dan denken aan inspiratiesessies voor directies, waarbij op hoog niveau wordt gesproken over data science trends en methoden, en welke veranderingen er nodig zijn om het bedrijf er klaar voor te maken. Maar je moet natuurlijk ook de managementlaag eronder aanspreken. Zij zijn de ‘power users’, voor wie het belangrijk is om goed te begrijpen wat data science is, en hoe je er beslissingen binnen operationele- en klantprocessen op kunt baseren. En dan zijn er nog diep inhoudelijke trainingen nodig voor de data professionals, de mensen die uiteindelijk de analyses doen en de modellen bouwen, en zo waarde creëren uit data. Zo’n breed en op elkaar afgestemd trainingsprogramma – versterkt door een intern gecreëerde kennis community – is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de hele organisatie op dezelfde golflengte zit, en dezelfde taal spreekt over zaken als data science, machine learning en AI. Op die manier creëer je draagvlak voor data science, en leg je een solide fundament om de transformatie naar een datagedreven organisatie uiteindelijk te doen slagen.

Door: Robert Monné, Manager bij The Analytics Academy, een initiatief van ORTEC en de Universiteit van Amsterdam

Reageer op dit artikel