artikel

10 vuistregels voor een (economisch) succesvol platform

Innovatie

De grootste uitdaging van een platform is het op gang brengen van gebruik door het bieden van een hoge gebruikerservaring en het vergemakkelijken van sociaal delen. Op het transactiepunt waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten op zo’n platform zit de meeste waarde (verkoop, data, kennis delen en productontwikkeling/cocreatie). Daarom positioneren veel platformleiders zichzelf op dit punt als dè site of marktplaats voor… of hèt netwerk voor… Via apps kunnen aanvullende diensten worden ontwikkeld op mobiele apparaten.

10 vuistregels voor een (economisch) succesvol platform

Veelgebruikte platformen kunnen zich ontwikkelen tot ‘standaard’ (zoals Google). De drempel om over te stappen of compatibiliteit worden steeds problematischer. Er treedt niet alleen convergentie op tussen diensten maar ook binnen de keten tussen ontwikkelen, produceren en distribueren.

10 vuistregels voor een (economisch) succesvol platform:

  1. Open je product of dienst: maak geen producten maar wees een platform. Stel dit open voor derden om innovatie te versnellen.
  2. Zorg voor schaalgrootte door samen te werken met de juiste partners.
  3. Koester ontwikkelaars en partners door omzetmogelijkheden en leadgeneratie te creëeren.
  4. Houd het platform vitaal: zorg voor standaardisatie, nieuwe functionaliteiten en interactie.
  5. Toon leiderschap en neem verantwoordelijkheid: stel een overlegstructuur en geschillencommissie in.
  6. Deel informatie en data met je partners.
  7. Koester gebruikers en consumenten: altijd vanuit hen denken, meerwaarde bieden, eenvoud en gemak, sociaal deelbaar.
  8. Stimuleer gebruik: zorg voor inbedding in processen en diensten, wees de standaard, zorg voor sponsoring, zorg voor gratis weggevers en beloon gebruik.
  9. Bewaak kwaliteit: werk met sjablonen, aanbevelingen, kwaliteitsbewaking en reputatiemanagement.
  10. Evalueer en evolueer: vraag voortdurend om feedback en betrek gebruikers bij ontwikkeling. Tast voortdurend af of het platform meer open of gesloten moet worden. Verbreed je platform naar nieuwe markten.

Bron: De kracht van platformen

Door: Maurits Kreijveld

Reageer op dit artikel