artikel

Mythe van het innovatielab

Innovatie

Innovatielabs zijn voor gevestigde bedrijven populair geworden om innovatie in goede banen te leiden. Een snelle zoektocht naar de term “innovatielabs” via Google nieuws onthult dat er een vrij groot aantal innovatielabs maandelijks geopend wordt. Het lijkt erop dat bedrijven vinden dat innovatielabs een goede manier zijn om nieuwe technologieën en startup-ideeën te onderzoeken.

Mythe van het innovatielab

Wat is het probleem?

Met innovatielabs doen zich ook enkele serieuze uitdagingen voor. Een deel van het probleem is wat Steve Blank ‘innovatietheater’ noemt. Dit gebeurt wanneer teams in innovatielabs lean startup tools gebruiken zonder echt te begrijpen hoe die werken. Ze nemen doeken, plaknotities, whiteboards en zitzakken en denken dan dat ze helemaal klaar zijn voor innovatie. De teams richten hun aandacht vervolgens op het maken van coole producten, zonder na te denken over de businessmodellen die hieraan ten grondslag liggen. Vaak leidt dat tot falen en het ongerechtvaardige gevoel dat een lean startup als methode voor innovatie niet werkt.

Ook is er zelfs een dieper probleem met innovatielabs. Eric Ries noemt dit het probleem van succes. Die uitdaging veroorzaakt de meeste frustratie tussen de mensen die in het innovatielab aan het werk zijn. Dat zijn hardwerkende mensen die snappen hoe zij lean startup methodes en tools op de juiste wijze kunnen inzetten. Vaak slagen zij erin om geweldige producten met goede businessmodellen te maken. Wanneer zij er echter aan toe zijn om die producten op te schalen, worden ze geconfronteerd met weerstand van hun moederbedrijf.

Vernieuwers raken vaak gefrustreerd door deze situatie. Ook vragen zij zich af waarom zakelijke leidinggevenden een innovatielab willen financieren, maar vervolgens weigeren om de producten die daar gemaakt zijn, op te schalen. Waarom tijd en middelen op die manier verspillen?

Mythe van het lab

De mythe van het innovatielab is het idee dat de leiders die het lab gefinancierd hebben, het doel ervan begrijpen en innovatie ondersteunen. De vernieuwers die in het lab werken, gaan ervan uit dat hun moederbedrijf hen omarmt, waardoor zij in slaap gesust worden. Wat wij zien, is dat de opening van het innovatielab zelf, vaak het innovatietheater illustreert dat op leidinggevend niveau in het bedrijf wordt uitgespeeld.

Het komt zelden voor dat er een leiderschapsteam bestaat dat heeft nagedacht over de implicaties van de opening van het lab. Het eerste symptoom hiervan is het gebrek aan een heldere innovatiestrategie. Veel zakelijke leiders hebben de tijd niet genomen om te overwegen waar de wereld naartoe gaat en hoe dat in de toekomst van invloed zal zijn op hun bedrijf. Voor degenen die wel hebben nagedacht over de toekomt, geldt dat slechts enkelen een duidelijk standpunt hebben ingenomen over hoe hun bedrijf innovatie zal gebruiken om [op de veranderingen] te reageren.

Zonder duidelijke strategische doelen herkennen leiders een goed product dat hun bedrijf kan redden vaak niet als ze het zien

Wanneer zij het innovatielab oprichten, hopen ze simpelweg dat daar iets uit zal voortvloeien, dat het bedrijf zal redden. Maar zonder duidelijke strategische doelen herkennen leiders een goed product dat hun bedrijf kan redden vaak niet als ze het zien. Dit wordt erger als het nieuwe product uit het lab een succesvol kernproduct uit het moederbedrijf dreigt te kannibaliseren. Het instinct om die traditionele inkomsten te beschermen, overtreft alle andere beslissingen.

Een tweede symptoom is het gebrek aan een duidelijk kader om innovatie te managen. De meeste bedrijven hebben geen methode om innovatiesucces bij te houden en te meten. Bovendien hebben ze geen duidelijk raamwerk om producten uit het lab mee te nemen naar het moederbedrijf, of die uit te rollen als zelfstandige divisies. Dit betekent dat het leiderschapsteam onvoorbereid is om de uitdaging van succes te managen wanneer die voorkomt. Voor dit soort leiders is innovatiesucces uiteindelijk misschien wel geen goed probleem om te hebben.

Stakeholders managen

Wat we zien, is dat de echt slimme vernieuwers doorhebben dat succesvolle innovatie van hen vraagt om stakeholders goed te managen. De noodzaak van stakeholder management is het meest duidelijk voor mensen die werken aan een innovatieproject binnen het moederbedrijf. In zo’n situatie weten zij dat hun product niet zal slagen zonder steun van de belangrijke stakeholders binnen het bedrijf.

Als de situatie verandert en het product in het innovatielab wordt ontwikkeld, vergeten sommige intrapreneurs het belang van stakeholder management. De meest succesvolle vernieuwers weten echter dat zij de relaties met de stakeholders in het moederbedrijf moeten managen, zelfs als zij in het innovatielab werken. De geleerde les is om de oprichting van een innovatielab jou niet in slaap te laten sussen. Je zit namelijk niet gebakken. Het moederbedrijf omarmt je niet op de manier zoals je denkt dat het doet. Er is nog steeds veel werk te verrichten om betrokkenheid en ondersteuning van leiders en belangrijke stakeholders te krijgen.

Bron: Forbes

Door: Tendayi Viki

Vertaling: Dina-Perla Portnaar

Dit artikel verscheen eerder via Forbes waar Tendayi Viki regelmatig als auteur aan bijdraagt.  Tendayi Viki is auteur van The Corporate Startup, een bekroond boek over hoe grote bedrijven hun interne ecosystemen kunnen bouwen om te innoveren voor de toekomst, terwijl ze ondertussen hun corebusiness runnen.

 

Reageer op dit artikel