artikel

Doen: In zeven stappen je innovatiethesis ontwerpen

Innovatie

Tijdens onze werkzaamheden bij verschillende bedrijven hebben we een methode ontwikkeld om een innovatiethesis te ontwerpen. Wij gaan dan met tien tot twaalf mensen van de top van zo’n bedrijf een of twee dagen om de tafel zitten. Hoelang zo’n workshop daadwerkelijk duurt hangt af van de complexiteit van het bedrijf.

Doen: In zeven stappen je innovatiethesis ontwerpen

De belangrijkste vereiste is dat er topmanagers uit verschillende functies binnen het bedrijf samenkomen. In ieder geval moeten dat de belangrijkste beslissers zijn op het gebied van operationele zaken, financiën, marketing, managers van afzonderlijke bedrijfseenheden en de ceo. Het is ook mogelijk een innovatiethesis te ontwerpen voor een afzonderlijke bedrijfseenheid of divisie. In dat geval worden de managers van de betreffende eenheid bij dit proces betrokken.

Stap 1 – Voor de workshop

Voorafgaand aan de workshop geven wij een pre-workshop van een halve dag waarin wij het voornaamste businessmodel van het bedrijf in kaart brengen. Als het bedrijf meer dan één businessmodel heeft, brengen we er ook meer in kaart en spitsen we ons vervolgens toe op het belangrijkste model. Het doel is niet om alle bedrijfsmodellen voor elk product in kaart te brengen, maar om de algehele benadering van hoe het bedrijf handelt in zijn belangrijkste markten te schetsen. Bij deze workshops maken wij gebruik van Osterwalders Business Model Canvas.

Business Model Canvas (Osterwalder)

Business Model Canvas (Osterwalder)

Stap 2 – Onderzoek

Aan het einde van de workshop geven wij de leidinggevenden exemplaren van het Business Model Canvas. Vervolgens krijgen zij twee tot drie weken de tijd om met hun teams onderzoek te doen en de factoren die van invloed zijn op het klimaat waarin zij zaken doen te benoemen. Denk hierbij aan de belangrijkste trends. Ook vragen wij hen een eerste poging te doen om samen met hun teams het canvas in te vullen.

Stap 3 – Workshop

Na de onderzoeksfase roepen we het team weer een dag bij elkaar voor een workshop. Tijdens deze workshop brengen we de belangrijkste trends, krachten in de markt en in de bedrijfstak alsmede de macro-economische krachten die van invloed zijn op hun bedrijfsmodel(len) in kaart.

Stap 4 – Beoordeling

Nadat we hun bedrijfsomgeving in kaart hebben gebracht vragen we de managers om hun oorspronkelijke businessmodel te beoordelen en te kijken hoezeer dit past bij de bedrijfsomgeving die ze zojuist hebben geschetst. Het doel hiervan is om te kijken welke lacunes en mogelijke problemengebieden er in dat model zitten. Deze gebreken worden in een apart document nader beschreven.

Stap 5 – Mogelijkheden

Nadat de problemen zijn vastgesteld werken we samen met de managers aan een plan hoe deze kunnen worden aangepakt. Het doel van deze oefening is om te kijken of er mogelijkheden zijn voor innovatie. Deze kunnen variëren van veranderingen aanbrengen in het huidige businessmodel, het introduceren van nieuwe producten in verwante markten tot het ontwikkelen van transformationele ideeën. Het gaat er niet om dat de managers met specifieke producten of ideeën komen, hoewel dat zeker tot de mogelijkheden behoort. De managers moeten aangeven in welke ideeën, markten, bedrijfstakken en gebieden zij graag innovatie zouden zien. Ze definiëren dus hoe ze verwachten dat innovatie kan helpen om de lacunes en problemen die in stap 4 zijn geformuleerd kunnen worden aangepakt.

Stap 6 – Thesis

Nadat ze hebben besloten dat ze innovatie willen inzetten om de gaten in hun portfolio te dichten, kunnen ze gaan werken aan hun innovatiethesis. Zij vullen daartoe allereerst het werkblad ‘Innovatiethesis’ in. Vervolgens laten wij hun enkele voorbeelden van investeringsthesen van verschillende durfinvesteerders zien. Terwijl zij werken aan het formuleren van hun thesis zorgen wij ervoor dat ze zich vooral richten op het formuleren van een duidelijke strategie over hoe ze denken dat de wereld verandert en hoe ze verwachten dat zij innovatie kunnen inzetten om voordeel te behalen bij deze veranderingen. Daarnaast instrueren wij hen gedetailleerd aan te geven in welke soort ideeën en teams ze bereid zijn te investeren. Ook helpen we hen om duidelijk te formuleren waarin zij níét willen investeren.

Stap 7 – Itereren

Als ze een eerste opzet gereed hebben, schorsen we de bijeenkomst. Vervolgens moeten ze hun thesis duidelijk maken aan hun teams en hun vragen om feedback, die zij vervolgens gebruiken om hun thesis bij te stellen. De definitieve theses worden vervolgens gedeeld met de rest van het bedrijf.

Werkblad Innovatiethesis

Werkblad Innovatiethesis

Bron: De Corporate Startup

Door: Tendayi Viki, Dan Toma en Esther Gons

Reageer op dit artikel