artikel

De Cockpit van de Organisatie. Waarom juist nu?

Kwaliteitsmanagement

Zo'n tweederde van de implementaties van prestatiemanagement mislukt. In het boek De Cockpit van de Organisatie geeft Leo Kerklaan de verklaring: teveel aandacht voor control, en te weinig voor commitment. En ook nog in die volgorde. Terwijl het precies andersom moet.   "In onzekere tijden zoeken organisaties houvast. Ze grijpen terug op bekende instrumenten, modellen, […]

De Cockpit van de Organisatie. Waarom juist nu?

Zo'n tweederde van de implementaties van prestatiemanagement mislukt. In het boek De Cockpit van de Organisatie geeft Leo Kerklaan de verklaring: teveel aandacht voor control, en te weinig voor commitment. En ook nog in die volgorde. Terwijl het precies andersom moet.

 

"In onzekere tijden zoeken organisaties houvast. Ze grijpen terug op bekende instrumenten, modellen, of scorecards. Begrijpelijk, maar pas op: dit kan contraproductief werken."  Een opmerkelijke uitspraak van prestatiemanagementexpert Leo Kerklaan, partner bij Holland Consulting Group en directeur van de Franeker Management Academie.

In het boek legt Leo Kerklaan, met 20 jaar ervaring in tal van performancetrajecten, in detail uit hoe je commitment verkrijgt voor prestatiemanagement. Hoe ownership van prestatie-indicatoren in de organisatie kan worden ontwikkeld, ook in tijden van slecht nieuws en kostenbesparingen. En hoe – juist dan – initiatief en energie gemobiliseerd kunnen en moeten worden om de noodzakelijke aanpassingen te realiseren. Hierbij past hij de cockpitmetafoor toe. De manager heeft net als een vlieger een vluchtplan, knoppen en meters nodig om zijn doel te bereiken.

In het boek wordt beschreven hoe een informatieplan wordt opgesteld, en op welke knop de manager moet drukken om participatie uit te lokken. Om de cockpit compleet te maken wordt voor elk niveau van de organisatie heel nauwkeurig bepaald wat de vital few indicatorwaarden zijn.

Onlangs is de 5e ingrijpend herziene druk van De Cockpit van de Organisatie verschenen, 366 pagina's. ISBN 9789013064209

Meer informatie en uitgewerkte praktijkcases:

www.organisatiecockpit.nl

Bestellen (zonder verzendkosten)

Reageer op dit artikel