artikel

Kwaliteit is nu de motor van de groei

Kwaliteitsmanagement

Sinds 1999 wordt in de internationale studie The Conference Board CEO Challenge Survey elk jaar aan CEO's gevraagd wat voor hun organisatie de belangrijkste vraagstukken zijn die dringend om een oplossing vragen. Volgens de 704 CEO's die meededen aan de 2011-editie van dit onderzoek is groei – na een lange periode waarin de gevolgen van de recessie verwerkt moesten worden – voor de komende jaren het thema.met de hoogste prioriteit.

"Meer dan ooit," zegt Jonathan Spector, voorzitter van de Conference Board, "proberen organisatieleiders nieuwe ideeën, producten en markten te ontwikkelen om deze groei daadwerkelijk tot stand te brengen." Er moet continu geïnnoveerd worden, de eis om concurrerend te blijven op het wereldtoneel is dwingend.  

'Kwaliteit' wordt breder
Het managen van kwaliteit komt in het onderzoek naar voren als essentieel voor het realiseren van snelle groei. Kwaliteitsmanagement beperkt zich niet meer tot de inzet van statistische tools en kwaliteitsborging. Meer en meer overal ter wereld wordt in bestuurskamers getracht kwaliteitsbenaderingen te integreren met strategievorming en -uitvoering.

Zo is er bijvoorbeeld een groeiende aandacht voor de verwachtingen en eisen van de klant ('voice of the customer', altijd al een fundament van het kwaliteitsbeleid) als kritiek element bij het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Ook onderwerpen als globalisering, diversiteit, duurzaamheid en nieuwe communicatiekanalen worden benaderd vanuit het kwaliteitsperspectief.  

Ook op de vier andere gebieden die de respondenten na groei beschouwen als de urgentste uitdagingen blijkt het kwaliteitsdenken gewonnen te hebben aan relevantie: talentmanagement (weer terug als prioriteit na twee jaren recessie), kostenoptimalisatie, innovatie en overheidsregulering. Basisideeën over kwaliteit vinden we terug in ontwikkelingsprogramma's voor werknemers en leidinggevenden en in het versterken van kennismanagement en risicomanagement. De kwaliteitsprofessional heeft de status gekregen van onmisbare partner bij het bereiken van groei.

In het onderzoek komt deze manager naar voren als katalysator van veranderingen, iemand die niet alleen bijdraagt aan de operationele efficiency, maar evenzeer aan het ontwikkelen van een overkoepelende visie op organisatie en (internationale) omgeving  .

Regionale verschillen

Het onderzoek toont ook enkele interressante regionale verschillen in de opvattingen van de respondenten over toekomstige uitdagingen. Amerikaanse CEO's zien overheidsregulering na groei als de urgenste kwestie. In hun ogen is de overheid een hinderlijke sta-in-de-weg voor hun groeiplannen, maar overheidsregulering zien ze ook als stimulans voor innovatie.

Bij Europese CEO's daarentegen is kostenoptimalisatie na groei het belangrijkste aandachtsgebied. Zij zeggen te kampen met langzaam herstel uit de recessie en structurele problemen op arbeidsmarkten. Aziatische respondenten zetten ook alles op alles om te groeien, maar spenderen daarnaast veel energie aan het aantrekken en behouden van talent. 

(Bron: The Conference Board)

Reageer op dit artikel