artikel

Cliëntgericht klachtenmanagement

Kwaliteitsmanagement

Klanten worden steeds mondiger en de oprukkende marktwerking zet klachtenmanagement meer in het teken van cliëntbehoud en het beperken van reputatieschade. Met de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) in behandeling in de Tweede Kamer wordt het tijd voor zorginstellingen om de consequenties hiervan onder ogen te gaan zien. In dit artikel komen de drie speerpunten van cliëntgericht klachtenmanagement aan de orde.

Cliëntgericht klachtenmanagement

De auteur van bijgaand artikel is Jean-Pierre Thomassen, vennoot bij TNO MC Customer Management. Hij is een van de sprekers tijdens de Zorgmarkt Academy Klachtenmanagement: kansen vanuit de Wet cliëntenrechten zorg, op 22 november in Vught.

KLIK HIER voor meer informatie

Reageer op dit artikel