artikel

Kwaliteit in een beeldcultuur

Kwaliteitsmanagement

Een van de traditionele bezwaren tegen certificering is, dat het de bureaucratie in een organisatie zou vergroten. In organisaties is ‘tekstproductie' een eigen leven gaan leiden. Kunnen we de papierberg verminderen en toch nog enthousiaster aan kwaliteitsverbetering werken? Een mogelijk hulpmiddel is vidialoog.

Kwaliteit in een beeldcultuur

Bron: Sigma

Reageer op dit artikel