artikel

Private ondernemingen zien niets in commissarissen

Kwaliteitsmanagement

Een meerderheid van de Nederlandse niet-beursgenoteerde middelgrote en grote ondernemingen ziet geen heil in het instellen van toezichtsorgaan zoals een Raad van Commissarissen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Onbekend maakt onbemind van BDO. Volgens de accountants- en adviesorganisatie is er juist veel ruimte voor vruchtbare samenwerking tussen bestuurders en de RvC.

Private ondernemingen zien niets in commissarissen

Bijna de helft (44 procent) van de ondervraagde ondernemingen zonder RvC heeft nooit overwogen een RvC aan te stellen en nog eens 28% van de ondernemingen verwacht onvoldoende toegevoegde waarde van een RvC. Bijna 70 procent van de respondenten verwacht of ervaart dat de RvC risicomijdend gedrag binnen de onderneming bevordert, terwijl bijna de helft van de respondenten denkt dat de RvC geen of een zeer beperkte positieve invloed heeft op de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Opvallend, zegt BDO: "Het lijkt erop dat onbekend onbemind maakt. Het onderzoek toont aan dat ondernemers die wel een RvC hebben ingesteld de toegevoegde waarde wel inzien".

BDO denkt dat die waarde er ook daadwerkelijk is. "Want een goed samenspel tussen bestuurders en commissarissen kan wel degelijk een stimulerende werking hebben op de ontwikkeling van de onderneming," aldus Marc Steehouwer, een van de onderzoekers en manager Audit & Assurance bij BDO in Rotterdam.

Download het onderzoeksrapport Onbekend maakt ombemind (pdf)

Reageer op dit artikel