artikel

Samenwerking leidt niet altijd tot betere resultaten

Kwaliteitsmanagement

Een samenwerking leidt niet altijd tot betere resultaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania.

Samenwerking leidt niet altijd tot betere resultaten

Het vertrouwen dat uit een samenwerking wordt geput, kan volgens de onderzoekers in een aantal gevallen immers ten koste gaan van de kwaliteit van het oordeel. De wetenschappers voegen er aan toe dat samenwerkingsverbanden zich bewust moeten zijn van die bedreiging en de kosten die daarmee gepaard gaan. Partners moeten elkaars inbreng volgens de onderzoekers dan ook kritisch benaderen.

'Belangrijke beslissingen, zowel in het bedrijfsleven als op gezinsvlak, komen vaak in een collaboratief verband tot stand,' merken de onderzoekers Julia Minson en Jennifer Mueller, psychologen aan de Wharton School van de University of Pennsylvania, op. 'De praktijk wijst echter uit dat beslissingen uit dat collaboratief verband niet altijd beter zijn dan de keuzes die het individu op zichzelf maakt. Het probleem moet worden gezocht in het collaboratief proces zelf.'

Overdreven vertrouwen
'Personen die samenwerken met één of meerdere partners krijgen meer vertrouwen in hun inschattingen en zijn minder bereid om extern advies in te winnen en te aanvaarden,' benadrukken Minson en Mueller. 'Dat overdreven vertrouwen in de samenwerking kan echter bijzonder duur uitvallen.' De onderzoekers waarschuwen wel dat teamwerk niet mag worden afgeschreven, maar ze waarschuwen wel dat samenwerking – een praktijk die veel tijd en geldt consumeert – efficiënt moet worden gebruikt.

Leestips
Leren samenwerken tussen organisaties
Team op vleugels.

Bron: Express.be.

Reageer op dit artikel