artikel

Teun Hardjono: ‘We zien organisaties nog veel te veel als geldmachine’

Kwaliteitsmanagement

Dat zegt Teun Hardjono, directeur van de CSR-Academy en hoogleraar kwaliteitsmanagement, in het interview hieronder. Hardjono is een van de sprekers op het Identiteitscongres op 23 april 2012.

Kun je iets meer over jezelf vertellen?
Met de CSR-Academy, waar ik directeur van ben, proberen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen in de wereld te zetten. Daarbij ondersteunen we organisaties zichzelf te ontwikkelen in hun maatschappelijke rol.  Daarnaast ben ik hoogleraar kwaliteitsmanagement aan de Rotterdam School of management van de Erasmus Universiteit. De verbinding tussen die twee onderwerpen is voor mij evident. Als je de kwaliteit van een product bestudeert, zul je moeten kijken naar de kwaliteit van de processen die dat product voorbrengen. Dat vraagt vervolgens weer om te kijken naar de kwaliteit van een keten en de positie van een organisatie in die keten. En dat brengt je logischerwijs bij de vraag welke kwaliteit een organisatie levert aan de samenleving. Kwaliteitsmanagement en MVO zijn in mijn optiek nauw verbonden.

Identiteit gaat vaak over de rode draad in het leven van mensen en organisaties. Wat is de rode draad in jouw werkzame leven?
Ik ben – toen ik nog werkzaam was bij Berenschot – gepromoveerd op een onderzoek naar succesvolle adviesprogramma's. Het verkennen, de wetenschappelijke benadering en nieuwsgierigheid zijn een belangrijke rode draad voor mij. Dat maakt ook de stappen die ik zonet beschreef, van productkwaliteit naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, heel logisch. Iedere keer stel je jezelf nieuwe vragen en ontdek je een klein beetje meer van de wereld om je heen. Daarnaast heb ik een uitgesproken mening over hoe organisaties ingericht zijn. We zien organisaties nog veel te veel als machine en als geldmachine. En dat reduceert de mens tot een vervangbaar radartje. Nog los van ieder moreel oordeel hierover, maar zo werken organisaties niet optimaal. En zeker niet optimaal voor de maatschappij.

Welke rol speelt identiteit bij MVO?
Wij zien maatschappelijk verantwoord ondernemen als: verantwoording nemen voor de gemeenschappelijke ruimte. Het gaat dan altijd over vragen ‘wat draag jij bij aan de gemeenschappelijke ruimte?' en ‘wat is jouw rol?'. Het antwoord op die vragen kan je niet geven als je jezelf niet de meer spirituele vraag stelt ‘wie ben ik eigenlijk?'. Identiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn dus inherent aan elkaar verbonden.  Je zal als organisatie in de spiegel moeten kijken en je afvragen ‘welke positie willen wij innemen in de gemeenschappelijke ruimte?.' Daar ligt overigens een hele uitdaging. Want aan die vraag zijn wij als maatschappij heel lang voorbij gegaan. Laten we hopen dat de wal het schip keert momenteel. We kunnen die vraag niet meer onbeantwoord laten.

Wat is de centrale boodschap van je verhaal op het congres?
Weten wie je bent en wat je wil zijn is onlosmakelijk verbonden met de waarde die organisaties creëren binnen de gemeenschappelijke ruimte.

Meer over: het Identiteitscongres.

Leestips
Teun Hardjono en Renco Bakker, Management van processen. Identificeren, besturen, beheersen en vernieuwen
– Jan Jonker, Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

Reageer op dit artikel