artikel

‘Wel of niet naleven codes beter uitleggen’

Kwaliteitsmanagement

Beursgenoteerde bedrijven moeten beter uitleggen of ze corporate governance codes wel of niet naleven. Dit ‘pas toe of leg uit'-principe functioneert onvoldoende. Toezicht op naleving ervan schiet tekort.

‘Wel of niet naleven codes beter uitleggen’

Dit concludeert Annika Galle (zie foto) in haar proefschrift ‘Consensus on the comply or explain principle within the EU corporate governance framework: legal and empirical research'. Ondernemingen moeten de regels van corporate governance codes naleven – of niet, maar dan moeten ze uitleggen waarom niet. Dit ‘pas toe of leg uit'-principe is leidend geworden in codes voor beursgenoteerde ondernemingen.
Het principe functioneert redelijk in landen zoals Nederland, Duitsland, Engeland, België en Italië, zo blijkt uit onderzoek van Galle naar de naleving van corporate governances codes in verschillende EU landen. Toch worden gemiddeld twee tot drie van de codebepalingen niet nageleefd. Hiervan wordt 40 procent niet of slecht uitgelegd. Is er wel een uitleg, dan is deze vaak niet lezersviendelijk. Daarbij valt volgens Galle op dat toezicht op naleving van de codes door zowel de eigen aandeelhouders als de autoriteiten zeer mager is.

Aanbevelingen
Galle doet twaalf concrete aanbevelingen om de praktijksituatie te verbeteren. Zij bepleit onder meer handhaving van het ‘pas toe of leg uit'-principe in codes. Dit is nodig voor een verdere ontwikkeling van beter ondernemingsbestuur en toezicht. Verder is wijziging en uitbreiding van Europese regelgeving is noodzakelijk. EU-lidstaten moeten codes omgeven met wettelijke waarborgen rondom naleving, transparantie en onafhankelijke controle.

Annika Galle promoveert donderdag 31 mei 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift 'Consensus on the Comply or Explain Principle within the EU Corporate Governance Framework'.

Boekentips
Handboek corporate governance
Governance en ondernemerschap in de zorg.

Reageer op dit artikel