artikel

Professionele ethiek: Gereedschap voor moreel handelen

Kwaliteitsmanagement

In het Tijdschrift voor Management en Organisatie (M&O, juli/aug. 2012) bespreekt Froukje Wirtz het boek Professionele ethiek. Morele besluitvorming in organisaties en professies van Rob van Es. De leden van de Tweede Kamer zouden dit moeten lezen, zodat zij op het gebied van het morele debat onze voorbeelden worden, besluit zij haar recensie.

Professionele ethiek: Gereedschap voor moreel handelen

Professionele ethiek wil in mensen en organisaties het goede bewerkstelligen. Het wil het professionele gereedschap bieden voor moreel verantwoord oordelen en handelen in een complexe context. Dit is niet uitsluitend een streven van enkelingen. Het is een aangelegenheid tussen gesprekspartners/ medeburgers die zich ook bekommeren om een groter algemeen belang. De hiervoor benodigde perspectieven en standpunten worden verworven met reflectieve competenties.
Mensen willen doorgaans het positieve doen. We willen zelf stappen zetten, vragen stellen, ook over het grotere geheel. Morele oordeelsvorming verhoogt volgens Rob van Es de autonomie. Wie mikt op zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid zal morele kwesties in de organisatie niet meteen bij een commissie parkeren. Onderzoek naar de ethische evidence is er nauwelijks, in de betekenis die de geneeskunde daaraan hecht, want ethici werken in hoge mate narratief: n = 1. Beroepsgroepen kunnen hier wel een bijdrage leveren. Van Es noemt elf beroepsgroepen, waaronder die van organisatieadviseurs. Die van hrm'ers en (interim-)managers ontbreken.

Professionele ethiek verschijnt als geroepen. Het boek is opgebouwd uit drie delen, die samen antwoord geven op de vraag: 'Hoe het proces van morele besluitvorming in organisaties en professies te begrijpen en te systematiseren is, zodat we zelfbewust en weloverwogen besluiten kunnen nemen' (p. 7). Deel I bespreekt ethiek als discipline. Deel II ethiek als proces tot morele besluitvorming en deel III ethiek in de context van organisaties en professies. Ten slotte presenteert Van Es twee samenvattende modellen, terwijl in vier formulieren het geheel nog eens 'zo is vormgegeven dat kopiëren mogelijk is' (p. 288).

Meer over Professionele ethiek.

Reageer op dit artikel