artikel

Niet vanzelf beter door samenwerking

Kwaliteitsmanagement

Veel ervaring met interorganisatorisch samenwerken gaat verloren. Dat komt bijvoorbeeld omdat die ervaring zich zeer verspreid binnen organisaties bevindt. Daardoor kunnen dezelfde fouten weer worden gemaakt of worden succesformules intern niet gedeeld. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Astrid ter Wiel.

Niet vanzelf beter door samenwerking

Om vaardigheden voor samenwerken te ontwikkelen is het nodig om te begrijpen hoe bedrijven leren van samenwerkingservaringen. Ter Wiel onderzocht hoe leren over alliantiemanagement (het managen van relatief belangrijke en langere termijn interorganisatorische relaties) wordt bemoeilijkt door de diversiteit en de fragmentatie van typen interorganisatorische relaties. De kennis over hoe samen te werken met andere organisaties bevindt zich op verschillende plekken in de organisatie. Ter Wiel onderzocht hoe opgedane ervaring wordt toegepast en hoe de organisatie haar activiteiten structureert op het gebied van alliantiemanagement, of het bedrijf een alliantiefunctie heeft ingericht en of kennis over alliantiemanagement wordt vastgelegd of niet.

Interorganisatie
Bedrijven die te weinig middelen of kennis hebben, kunnen hiervoor relaties aangaan met andere organisaties in een zogenaamde interorganisatie. Interorganisaties zijn organisaties van juridisch zelfstandige natuurlijke personen of rechtspersonen, die onderling afspreken als één organisatie samen te werken en eventueel ook als één organisatie naar buiten te treden. Om te kunnen profiteren van dergelijke relaties moeten deze relaties wel goed worden bestuurd. Door deze relaties te blijven managen, doen bedrijven ervaring op in het samenwerken en dit leidt weer tot een zekere bekwaamheid om in toekomstige samenwerkingsverbanden te functioneren.

Astrid ter Wiel promoveert op 14 december 2012 aan de Vrije Universiteit op haar proefschrift 'Learning to collaborate. A qualitative study of interorganizational relationship management'.

Boekentips
Leren samenwerken tussen organisaties. Samen bouwen aan allianties, netwerken, ketens en partnerships (genomineerd voor de Ooa Jaarprijs)
Ondernemen in allianties en netwerken. Een multidisciplinair perspectief.

Reageer op dit artikel