artikel

Innoveren: Altijd en overal risico’s

Kwaliteitsmanagement

Het woord risico alleen al roept gevoelens op van onzekerheid, maar toch moet je risico’s niet willen vermijden. Zonder risico te nemen zou Columbus nooit de oceaan zijn overgestoken en zouden Armstrong en Aldrin nooit de maan hebben bereikt. Voor organisaties en individuele innovatoren geldt: wie niet innoveert, zal dat bekopen met stilstand en misschien […]

Het woord risico alleen al roept gevoelens op van onzekerheid, maar toch moet je risico’s niet willen vermijden. Zonder risico te nemen zou Columbus nooit de oceaan zijn overgestoken en zouden Armstrong en Aldrin nooit de maan hebben bereikt. Voor organisaties en individuele innovatoren geldt: wie niet innoveert, zal dat bekopen met stilstand en misschien ook ondergang. Wie bang is te falen, kan beter niet innoveren, zegt Peter Merill ( innovatieconsultant) in Quality Progress.

10 x falen, 1 x succes

De creatieve fase van het innovatieproces (potentiële oplossingen zien) is vergeleken met de uitvoeringsfase relatief arm aan risico’s. Al in de tussenfase tussen creatie en uitvoering stijgen de risico’s: je moet nadenken over te maken keuzes (welke oplossing wel, welke niet), focussen op hoe de oplossing gebruiksvriendelijk te maken is en hoe je hem naar de markt brengt. Chipmaker Intel redeneert dat als tegenover 10 maal falen 1 succes staat er sprake is van acceptabele risiconeming.

Gebruiksonvriendelijke producten hoeven niet op een warm onthaal te rekenen. Gebruiksvriendelijkheid was historisch gezien de grote kracht van Kodak. Oprichter George Eastman zei: ‘Jij drukt op de knop, wij doen de rest.’ De eerste digitale camera’s waren allerminst een succes hoofdzakelijk door een tekort aan gebruiksvriendelijkheid.

Risicomanagement met ISO-normen

Als je met een nieuw product komt, is de kans groot dat je ook nieuwe leveranciers nodig zult hebben. De klassieke risicoberekening is dan als volgt. Stel je hebt vier nieuwe leveranciers, dan hebben drie een kans van 90% dat ze probleemloos leveren en de vierde een kans van 40%. Dat betekent dat je ongeveer 70% kans hebt tegen problemen aan te lopen, want 0.9 x 0.9 x 0.9 x 0.4 = 0.2916. (Zou voor alle vier een percentage van 90% gelden, dan is die kans ongeveer 33%, ook niet gering dus).

Wie zijn leverancier wil beoordelen, moet vooral naar diens kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteit van het management kijken (kwaliteit van leiderschap). Gebruikelijk is een leveranciersaudit te (laten) verrichten, waar de leverancier getoetst wordt tegen bepaalde ISO-normen, bijvoorbeeld voor personeels-, mvo-, kwaliteits- of ICT-beleid. Zo reduceer je risico’s en kun je succesvoller innoveren.

Bron: Quality Progress, januari 2013.

Boekentips

Reageer op dit artikel