artikel

Klaar de klus met PDCA (casestudie)

Kwaliteitsmanagement

Voor kwaliteitsverbetering zijn veel tools en methoden beschikbaar. Hoe kunnen deze worden ingezet in combinatie met de PDCA-cirkel?

Klaar de klus met PDCA (casestudie)

In een kwaliteitsverbeteringsproject gaat het om een katapult waarvan de prestaties verbeterd moeten worden, omdat de afstand die de gelanceerde projectielen afleggen te veel varieert. Gebruik wordt gemaakt van de PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act) (ook wel de cirkel van Deming genoemd), de flow chart (stroomdiagram) en het visgraatdiagram (ook wel oorzaak-gevolg diagram of Ishikawa-diagram genoemd).

PDCA


De PDCA-cirkel doet in de kwaliteitskunde dienst als algemeen kader van verbeteracties. In de Plan-fase wordt het probleem verkend. In deze fase besluit het katapult-team het variatieprobleem aan te pakken met behulp van een stroomdiagram en een visgraatdiagram. Dit levert een aantal potentiële oplossingen op. Enkele van deze oplossingen leiden tot verbeteracties, die in de Do-fase worden geïmplementeerd, waarna in de Check-fase de doeltreffendheid van de verbeteringen wordt vastgesteld. In de Act-fase (Actualiseren) wordt actief lering getrokken uit de bevindingen en vinden bijstellingen plaats. De PDCA-cirkel mag niet gezien worden als een eenmalig gebeuren, het is een continue cyclus van kwaliteitsverbeteringen.

Visgraatdiagram


Met een visgraatdiagram worden alle mogelijke oorzaken en effecten van een probleem visueel getoond. De bedoeling is de hele keten van oorzaak en gevolg bloot te leggen. Het te analyseren probleem staat in de kop van de vis, de graten staan voor oorzaak en gevolgrelaties. Ishikawa onderscheidde een zestal oorzaakcategorieën, die in de praktijk met teambrainstormingssessies worden ingevuld: Mens, Machine,  Metingen, Materialen, Milieu (omgevingsfactoren) en Methode. Per categorie stelt het team de potentiële oorzaken vast van de ongewenste variatie in de afstanden die projectielen afleggen.

Verbetermaatregelen


Het stroomdiagram en het visgraatdiagram hebben de oorzaken van het probleem blootgelegd, waarna het team nu kan gaan zoeken naar verbetermaatregelen. Besloten wordt dat de operators die de katapult bedienen dit voortaan zullen doen op een gestandaardiseerde manier met behulp van een handleiding. 

 Ook wordt besloten veranderingen aan te brengen in het projectiel en in het ontwerp van het toestel door het meer te stabiliseren waardoor het minder beweegt.

Verificatie en actualisatie


In de Check-fase gaat het om de vraag of de kwaliteitsverbeteringen daadwerkelijk hebben geleid tot reductie in de variatie. Het onderzoeksteam geeft deze observaties weer in overzichtelijke tabellen.  In de laatste fase (Actualisatie) vinden bijstellingen plaats. De lessons learned zijn onder andere dat effectieve oplossingen gestandaardiseerd moeten worden en dat altijd gekeken moet worden naar andere toepassingsmogelijkheden voor de gevonden verbeteringen.

Bron: qualitymag.com
Meer weten over kwaliteitsinstrumenten? In SIGMA belichten we elke twee maanden in de rubriek ‘Het Instrument’ een kwaliteitstool.
Nog geen abonnee? Kijk hier voor een interessante aanbieding.

Reageer op dit artikel