artikel

Leo Kerklaan: De PDCA-cirkel is springlevend!

Kwaliteitsmanagement

Leo Kerklaan breekt een lans voor het gebruik van de PDCA-cirkel.

Leo Kerklaan: De PDCA-cirkel is springlevend!

Na het lezen van een aantal artikelen in Sigma (platform voor kwaliteitsprofessionals) vraagt Leo Kerklaan zich af welke plaats de PDCA-cirkel in het kwaliteitsmanagement van 2014 moet innemen. Hij breekt een lans voor een structureel gebruik van de PDCA-cirkel.
Kerklaan: ‘Ik ben een fan van PDCA. Slim en wijs toegepast zorgt deze leercirkel ervoor dat de organisatie innoveert en zich zo aanpast aan de snel veranderende omgeving. PDCA én continu verbeteren zie ik als het hart van kwaliteitsmanagement. De PDCA-cyclus is absoluut geen mythe in de zin zoals Van Kemenade dat betoogt (Sigma 5, 2013). Hij gebruikt het woord mythe in de betekenis van ‘verzonnen verhaal, fictie’. Dat is niet juist. Een mythe is bij uitstek een verhaal dat ons de werkelijkheid op een indringende wijze laat zien. Daarom worden mythes steeds aan volgende generaties overgeleverd. Datzelfde moet ook met de PDCA-cirkel gebeuren. Ik zou willen dat de nieuwe generatie kwaliteitskundigen de kampioen van de PDCA-cirkel wordt. Zij moeten, meer dan nu het geval is, leeromgevingen inrichten en quality communities vormen om op basis van praktijkcasuïstiek steeds weer verbeteringen te genereren.’
Leo Kerklaan (zie foto) is van de directeur Franeker Management Academie en Associate Partner van de Passionned Group.

Lees het hele artikel van Leo Kerklaan in Sigma door het hieronder te downloaden.

Reageer op dit artikel