artikel

‘90% kwaliteitsproblemen organisatorische oorzaak’

Kwaliteitsmanagement

‘Toch vreemd, dat na al die jaren de oorzaak voor kwaliteitsproblemen nog zo vaak wordt gezocht in de verkeerde hoek.’ Dat zegt ‘kwaliteitsicoon’ prof. ir. Harald Vorstman, de eerste directeur Kwaliteit van Philips.

‘90% kwaliteitsproblemen organisatorische oorzaak’

Harald Vorstman (zie foto) is het voorbeeld van het feit dat wijsheid echt met de jaren komt. Hij adviseerde grote organisaties als KLM, DSM en Stork. Hij was de eerste directeur Kwaliteit van Philips en de bedenker van het primaire proces. Maar ook degene die Kema op het idee bracht van bedrijfscertificering. Inmiddels is hij de 90 gepasseerd, maar nog steeds verknocht aan zijn vak en opmerkelijk alert. In zijn ogen zijn de kwaliteitsproblemen waar bedrijven nu mee kampen niet specifiek voor deze tijd. Vorstman: ‘Soms lijkt het of er in al die jaren niets is veranderd. De oorzaak wordt nog zo vaak gezocht in de verkeerde hoek. Alles dichtregelen is niet de oplossing. Net zo min als op zoek gaan naar de schuldigen. Er is veel te weinig aandacht voor datgene waar het eigenlijk om draait: de menselijke maat en het primaire proces.’

Moertjes
‘In mijn jaren in het vak heb ik ontdekt dat 90% van de kwaliteitsproblemen een organisatorische oorzaak heeft. Er was iemand die iets niet mocht of juist moest. Iemand die simpelweg niet wist wat er misging. Iemand die zich niet hield aan de spelregels of gemaakte afspraken. En soms zat gewoon de verkeerde man op de verkeerde plek.’ Op zoek naar een oplossing zetten bedrijven voortvarende actieplannen op, vaak startend bij de werkvloer. Vorstman: ‘Zo ben ik ooit gevraagd om mee te werken aan een zogeheten “kick-actie” om de mensen op de werkvloer beter te laten presteren. Mijn antwoord was “nee”. De mensen op de werkvloer zitten namelijk opgezadeld met de methoden en verantwoordelijkheden van hun chefs. Daarom moet je bovenaan beginnen en zorgen dat je doordringt tot op de werkvloer. Het heeft geen zin om te roepen: “Jongens, jullie moeten de moertjes beter aandraaien”. Je moet samen uitvinden waarom ze los zitten.’

Lees het hele interview door de pdf hieronder te downloaden.
Lees ook de boeken van Harald Vorstman.

Reageer op dit artikel