artikel

Risico van kwaliteit

Kwaliteitsmanagement

Het leveren van kwaliteit is niet zonder risico’s.

Moderne benaderingen van risico’s gaan namelijk verder dan het gebruikelijke ‘kans x gevolg’. Zo is een risico volgens de ISO 31000 richtlijn het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen. Kwaliteitsrisico’s zijn dan het effect van onzekerheid op kwaliteitsdoelen. Hoe kan je hier effectief mee omgaan, in ons onzekere en veeleisende tijdperk? Door risicogestuurd te gaan werken.
Lees de hele blog van Martin van Staveren.

Reageer op dit artikel