artikel

Sociale innovatie en risico’s

Kwaliteitsmanagement

Risicogestuurd werken is een sociale innovatie, stelt dr. ir. Martin van Staveren.

Onlangs werd ik geprikkeld door een opmerkelijke discussie in het lijfblad van de technicus, De Ingenieur. Het betrof de al dan niet meetbare bijdrage van zogenoemde sociale innovatie aan het innovatiesucces van organisaties. Dergelijke niet-technologische innovaties blijken volgens prof. dr. Henk Volberda van de Erasmus Universiteit een relatief grotere bijdrage te leveren dan technologische innovaties. Wat betekent dit voor (anders) omgaan met risico’s?
Wat is sociale innovatie eigenlijk?
Lees de hele blog van Martin van Staveren.

Reageer op dit artikel