artikel

Terwijn: ‘Je hebt believers met intrinsieke gedrevenheid nodig’

Kwaliteitsmanagement

‘Wat is onze toegevoegde waarde en hoe geven we daar het beste invulling aan?’

Terwijn: ‘Je hebt believers met intrinsieke gedrevenheid nodig’

‘Als bestuurder van de Saxenburgh Groep zijn er dagelijks zo veel dingen die mij in beslag nemen dat het extra aandacht kost de focus op de belofte aan de burgers leidend te laten zijn. Ik moet me telkens weer de vraag stellen: wat is onze toegevoegde waarde en hoe geven we daar het beste invulling aan?’

Samenwerking in de zorg is in de regio Vechtdal normaal. Er was al een samenwerkingsverband van zorginstellingen binnen de Saxenburgh Groep. Sinds vier jaar is onder de naam Vitaal Vechtdal samenwerking ontstaan met andere spelers: huisartsen, gemeenten, scholen en verenigingen. Initiatiefneemster Pauline Terwijn (zie foto) zal op het Kwaliteitscongres ‘100% Kwaliteit’ op 21 mei in Burgers’ Zoo in Arnhem spreken over deze innovatieve netwerkorganisatie.

Terwijn is bestuurder van de Saxenburgh Groep. De Saxenburgh Groep is een samenwerkingsverband van ziekenhuis Röpke Zweers, een aantal ouderenzorginstellingen, een PAAZ-afdeling en geriatrische revalidatie. Het adherentiegebied van de Saxenburgh Groep is klein (110.000 inwoners). Het Vechtdal bestrijkt de steden: Coevorden, Ommen, Hardenberg en hun omgeving. ‘Omdat we een grote oppervlakte gebied bestrijken, is samenwerking belangrijk. Alleen dan kunnen we de zorg verbeteren en de kosten van de zorg verlagen.’ Maar samenwerking tussen zorgverleners was de ambitieuze bestuurder niet genoeg. Daarom nam ze het initiatief tot de oprichting van Vitaal Vechtdal. ‘Ik vind het belangrijk om naar de zorg te kijken vanuit het perspectief van de burger. Die burger heeft meestal maar een klein gedeelte van zijn leven zorg nodig heeft, meestal als hij ouder wordt. Hij heeft vooral belang bij kennis over hoe hij zo lang mogelijk gezond en vitaal blijft.’ Terwijn realiseerde zich dat preventie pas goed van de grond komt door verbinding te zoeken met partijen die dichter bij de burger staan. Vitaal Vechtdal werd geboren, een netwerkorganisatie van zorgverleners, werkgevers, onderwijsinstellingen, verenigingen en gemeenten. Het netwerk in deze omvang werpt al vruchten af. Terwijn: ‘Er zijn interessante crossovers ontstaan. Het heeft bijvoorbeeld geleid tot samenwerking tussen gemeenten en onderwijs in JOGG: Jongeren op Gezond Gewicht; en tussen werkgevers en zorgverleners om werknemers gezond en vitaal te houden; en de openbare apothekers werken samen met de ziekenhuisapotheek in de vorm van één geneesmiddelenformularium.’ Dat laatste houdt in dat alle zorgverleners van een persoon voor dezelfde aandoening hetzelfde pilletje voorschrijven. Terwijn: ‘Het heeft een besparing opgeleverd van 1 miljoen op jaarbasis. Bovendien vergroot het de therapietrouw en verkleint het de kans op fouten.’

Hobbels
Samenwerking is de kracht van het netwerk, maar het gaat niet vanzelf. ‘De grootste belemmering is de financiering. Het lukt niet om afspraken te maken met de zorgverzekeraar over regionale of populatiegebonden bekostiging.’ Een andere belemmering is dat er geen innovatiegeld is. ‘Wij investeren in het verbeteren van de gezondheid van onze burgers. De revenuen, in de vorm van de besparingen die dit oplevert, gaan echter naar landelijk opererende zorgverzekeraars. Wij zien daar niets van terug.’ Als drukbezette bestuurder vindt Terwijn het ook lastig om los te raken van de waan van de dag. ‘Als bestuurder van de Saxenburgh Groep zijn er dagelijks zo veel dingen die mij in beslag nemen dat het extra aandacht kost de focus op de belofte aan de burgers leidend te laten zijn. Ik moet me telkens weer de vraag stellen: wat is onze toegevoegde waarde en hoe geven we daar het beste invulling aan?’ Belangrijk daarbij zijn, zoals ze zelf noemt andere ‘believers’: mensen die ook een intrinsieke gedrevenheid voelen om Vitaal Vechtdal verder te brengen. ‘Het tijdsgewricht werkt hierin mee. Burgers voelen zich verbonden met de regio. Als we daarop kunnen aansluiten en mensen het gevoel geven dat zij de regie over hun vitaliteit in eigen handen hebben en kunnen beïnvloeden, dan wordt het een succes.’

100% Kwaliteit
De netwerkorganisatie Vitaal Vechtdal levert niet alleen een besparing van zorgkosten op, het verbetert ook de kwaliteit. Daar is Terwijn van overtuigd. ‘Door de samenwerking tussen gemeenten en scholen zijn er nu bijvoorbeeld bewegingsprogramma’s voor jongeren. Dat is een mooi resultaat. Daarnaast is het ook zo dat de samenwerking de partijen dwingt om ook de eigen kwaliteit te verbeteren. We stimuleren elkaar daarin. Dat is voor mij 100% kwaliteit.’ Tijdens het congres ‘100% Kwaliteit’ op 21 mei in Burgers’ Zoo Arnhem zal Pauline Terwijn meer vertellen over Vitaal Vechtdal. Hoe maak je zo’n innovatief samenwerkingsverband tot een succes? Wat moet je doen en wat vooral niet? Een bijzondere leerervaring voor iedereen die samenwerken tot een succes wil maken.
Interview: Mariët Ebbinge

Reageer op dit artikel