artikel

Sigma – Vernieuwd platform voor kwaliteit van de organisatie

Kwaliteitsmanagement

Deze week lanceert Sigma een nieuwe website en bijbehorende e-mail nieuwsbrief.

Niet alleen het uiterlijk van Sigma verandert, ook de focus verschuift. Van Platform voor de kwaliteitsmanager, wordt Sigma het Platform voor kwaliteit van de organisatie.
In onze huidige tijd is ‘kwaliteit’, in brede zin van het woord, voor alle organisaties essentieel. Een organisatie die geen kwaliteit biedt, gaat vroeg of laat ten onder. De écht succesvolle organisaties bieden hun klanten echter meer dan kwaliteit; zij voegen waarde toe voor hun klanten en voor de samenleving. Door de komst van nieuwe technologieën komt de klant meer en meer in de positie van producent van de diensten en producten die hij verlangt. Dienstverlening en klantgerichtheid zijn essentieel om succesvol te zijn en klanten te behouden.

Organisaties functioneren niet langer alleen, co-creatie en gedeeld eigenaarschap zijn nieuwe sleutelwoorden. Gezamenlijk met stakeholders wordt bepaald wat de toegevoegde waarde van de organisatie moet zijn. Samen wordt gewerkt aan betekenisvolle kwaliteit.

De rol van de kwaliteitsmanager is daarmee ook veranderd. Kwaliteit is de kern van alles wat de organisatie biedt en doet. Niet één persoon is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de gehele organisatie is verantwoordelijk.

Kortom: Sigma is niet langer platform voor de kwaliteitsmanager maar Platform voor kwaliteit van de organisatie.

Het Sigma platform bestaat uit een aantal onderdelen: het tweemaandelijkse vaktijdschrift, de website, online nieuwsbrief, congressen, opleidingen en social media zoals twitter en LinkedIn.

Reageer op dit artikel