artikel

Deventer Ziekenhuis focust op invoeren integrale kwaliteit

Kwaliteitsmanagement

Gita Gallé, bestuursvoorzitter van het Deventer Ziekenhuis, vindt dat er in haar ziekenhuis vooral aan het invoeren van integrale kwaliteit moet worden gewerkt. Op alle fronten wordt de zorgkwaliteit aangepakt.

Deventer Ziekenhuis focust op invoeren integrale kwaliteit
‘Net als in veel andere ziekenhuizen verloopt het streven naar betere zorg nog te veel over twee sporen: de professionele kwaliteit en de kwaliteit van de organisatie. De professionele kwaliteit van dokters en verpleegkundigen en de kwaliteit van de organisatie moeten beter met elkaar worden verbonden. Het zijn te onderscheiden verantwoordelijkheden, maar geen gescheiden verantwoordelijkheden.’
Het denken vanuit de genoemde dimensies kan volgens haar helpen om beide verantwoordelijkheden functioneel met elkaar te verbinden. 
De voorwaarden om dit te bereiken zijn gunstig. ‘We hebben al vijftien jaar één geharmoniseerde stafmaatschap zoals nu vanaf 2015 in vele andere ziekenhuizen het geval is. De maatschappen van de afzonderlijke vakgroepen zijn al lang geleden opgeheven. Er is denk ik mede hierdoor een hele sterke  ziekenhuisbrede focus op samenwerking en kwaliteit binnen de staf.’

Zes dimensies
Om het streven naar nog betere kwaliteit handen en voeten te geven wil het Deventer Ziekenhuis gebruik gaan maken van de zes dimensies die het Amerikaanse Institute of Health Improvement (IHI) hanteert.
Gita Gallé (zie foto) heeft hier namelijk goede ervaringen mee opgedaan bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar ze hiervoor lid van de raad van bestuur was. ‘De zes dimensies: veiligheid, patiëntgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie, tijdigheid en gelijkheid vormen een kader waarmee we de zorg integraal kunnen verbeteren. De zes dimensies moeten in balans zijn.’
Het Deventer Ziekenhuis heeft kwaliteit ‘centraal’ georganiseerd in een afdeling van zeven personen. Dat heeft voor- en nadelen. ‘Hier is soms discussie over wie er eigenaar is van de kwaliteit van zorg. Zo wordt bij bepaalde taken nog wel eens naar de afdeling Kwaliteit en veiligheid verwezen: “Dan doen zij toch?” Je merkt dan bijvoorbeeld dat het aanleveren van kwaliteitsindicatoren een moeizaam proces is.’ Gallé geeft toe: ‘Hier moeten we nog wat slagen maken. Maar de verantwoordelijkheid van de staf voor kwaliteit is groot. Er is veel eigenaarschap als het bijvoorbeeld gaat om verbeteracties naar aanleiding van een inspectiebezoek. En elke stafvergadering begint met de bespreking van een calamiteit. Dat draagt enorm bij aan een lerende cultuur.’

Patiëntgericht handelen kan veel beter
Het voldoen aan de verwachtingen van de klant, de dimensie patiëntgerichtheid, is in de ziekenhuiszorg nog redelijk onderontwikkeld. Gallé: ‘De patiënt die acuut op de SEH binnenkomt is een andere patiënt dan diegene die een geplande operatie ondergaat. Zij hebben andere verwachtingspatronen, waar wij veel beter op kunnen inspelen dan we nu doen.’
Als voorbeeld van een doelgroep waar nog veel beter op kan worden ingespeeld, noemt Gallé de chronische patiënten. ‘Deze patiënten willen vooral geholpen worden in het leiden van een – ondanks hun ziekte – zo prettig mogelijk dagelijks leven. Daar moet de professional zo goed mogelijk op inspelen.’
Het elektronisch dossier (MIJNZORGdossier.nl) dat sinds kort toegankelijk is en gefaseerd beschikbaar komt voor patiënten in het Deventer Ziekenhuis kan daarbij helpen. ‘We hebben een pilot gedaan bij reumatologiepatiënten en die waren enthousiast. Zij waarderen het dat zij de resultaten van onderzoeken thuis kunnen raadplegen op het moment dat het hun uitkomt. Ook over het voorafgaand aan een consult invullen van een vragenlijst gaf men een positief oordeel. Hierdoor kunnen dokter en patiënt tijdens het consult sneller de diepte ingaan. Het draagt bij aan de wens om regie te houden over de eigen ziekte en gezondheid.’

Gita Gallé is een van de sprekers tijdens het KiZ-congres op 5 november in Burgers’ Zoo in Arnhem. Dat staat dit jaar in het teken van de toekomst van kwaliteit en veiligheid in de zorg.
Reageer op dit artikel