artikel

Meer vertrouwen en minder tolerantie

Kwaliteitsmanagement

Druk door regeldruk. Wie ervaart dat niet? Recent onderzoek van een wereldwijd opererende recruiter onder Nederlandse compliance officers schetst een ontluisterend beeld.

Van de ondervraagden constateert 96 procent een toegenomen regeldruk binnen de eigen organisatie en vreest maar liefst 78 procent dat deze nieuwe regels hun doel voorbij schieten en een efficiënte bedrijfsvoering in de weg staan.
Vervolgens wordt aangegeven dat Nederland op het gebied van compliance nog een achterstand heeft in te halen op Angelsaksische landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Compliance wordt dus ook in Nederland overal steeds belangrijker. Tot zover de huidige realiteit. Welkom in Orwell’s 1984? Lees de hele blog van Martin van Staveren.

Reageer op dit artikel