artikel

Risicogestuurd werken in een complexe context

Kwaliteitsmanagement

Omgaan met risico’s in een complexe politiek-bestuurlijke context: toepassing van ISO 31000 met risicogestuurd werken is het meest geschikt.

Dit is een van de opmerkelijke conclusies uit recent wetenschappelijk onderzoek naar methoden voor risicomanagement. Het Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid, Universiteit Twente (UT), heeft dit in de periode 2014 – 2015 uitgevoerd bij het Directoraat-Generaal Politie (DGPol). Lees verder.

Reageer op dit artikel