artikel

Is Agile haastwerk?

Kwaliteitsmanagement

De klassieke benadering van kwaliteit kenmerkt zich door achteraf controleren en testen. Een resultaat is pas af als het gecontroleerd is en alle eventuele gevonden gebreken zijn verwijderd. Controle en testen, de belangrijkste maatregelen voor kwaliteitsverhoging, vinden daardoor ook pas aan het einde plaats. Bij eventuele uitloop komen ze onder druk te staan.

Is Agile haastwerk?

Hierdoor is het resultaat vaak te laat, te duur of niet goed genoeg. Vandaar dat het in de klassieke benadering noodzakelijk is de scope te bevriezen. Veranderingen in de scope leiden namelijk tot extra werk, waardoor de activiteiten die de kwaliteit verhogen in het gedrang komen.

Daarnaast wordt kwaliteit in de klassieke benadering bewerkstelligd door processen en richtlijnen. De verwachting is namelijk dat een goed proces een randvoorwaarde is voor een goed resultaat. En dat is ook wel begrijpelijk: als je het resultaat pas aan het einde krijgt, dan is er geen ander houvast dan focussen op het voortbrengingsproces.

Constant leveren van kwaliteit

Van proces- naar resultaatmanagement Agile werken is gebaseerd op een totaal andere benadering. Feitelijk dwingt agile tot het constant leveren van kwaliteit. Het resultaat wordt telkens afgemaakt; niet pas aan het einde, maar doorlopend. In de praktijk betekent dit dat teams elke iteratie werkende en waardevolle resultaten leveren. Hoe eerder je fouten ontdekt, hoe meer tijd je namelijk hebt om ze goed op te lossen.

Agile vereist dat het resultaat op elk moment in de tijd het beoogde kwaliteitsniveau heeft. Daarom wordt het toetsen daarvan zo veel mogelijk geautomatiseerd; liefst voor de volle 100 procent. Toetsing van kwaliteit aan het eind is daardoor overbodig geworden. Daarnaast is er minder behoefte aan uitgebreide procesbeschrijvingen en richtlijnen. Het resultaat komt namelijk niet pas aan het einde, maar doorlopend.


Bron: Agile

Door: Rini van Solingen

Reageer op dit artikel