artikel

Business Risk Report 2010

Leiderschap

Het mismanagement van talent is de top vijf binnengedrongen van grootste risico's voor bedrijven. De wereldwijde oorlog om talent blijft een uitdaging vormen in sommige bedrijfssectoren. Voor andere industrieën hangt het aanstaande pensioen van de babyboom generatie als een donkere wolk boven het hoofd. En dan is er ook nog het lopende debat over de compensatiestructuren, vooral binnen de financiële sector.

  

Business Risk Report 2010

Zo blijkt uit het derde Business Risk Report van Ernst & Young. In een serie diepte-interviews stelden ruim zeventig directeuren en analisten van toonaangevende ondernemingen binnen veertien verschillende branches een overzicht op van de belangrijkste zakelijke risico's voor elke sector voor het komende jaar. Hieruit is een top tien naar voren gekomen van de belangrijkste zakelijke risico's voor 2010.

Menselijk kapitaal
Bedrijven maken zich niet alleen zorgen over het aantrekken van nieuw talent maar ook over het behouden van talent binnen de organisatie. Herstructureringen en reorganisaties tijdens de recessie hebben het nodige gevergd van het menselijk kapitaal binnen ondernemingen. Voor technische sectoren als de olie- en gasindustrie, de mijnbouw en metaalsector maar ook de nutsbedrijven en de auto-industrie, vormt het pensioen van de babyboomers de grootste bedreiging. De kennis en vaardigheden van de babyboomers worden namelijk niet vervangen door nieuwe gediplomeerde werknemers. Veel van de geïnterviewde directeuren en analisten vrezen eveneens dat de zoektocht naar nieuw talent wordt belemmerd door de matige reputatie van het bedrijfsleven. In de bankensector worden managers daarbij ook nog eens gehinderd door de nu beperkte mogelijkheid om talenten te verleiden met een concurrerende compensatie.

Maatschappelijke acceptatie
Risico's in verband met maatschappelijke acceptatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn dit jaar nieuwkomers op de ranglijst. Hierdoor ontstaat het beeld dat het bedrijfsleven te maken krijgt met andere uitdagingen nu het economisch herstel vorm begint te krijgen. Sowieso zijn maatschappelijke acceptatie en MVO de laatste tien jaar steeds belangrijker geworden. Het is dan ook geen grote verassing dat de risico's op dit gebied dit jaar de top tien binnenkomen. Het gaat om een breed scala aan bedreigingen, van de reputatie van banken en de asset managers, tot de transparantie en verantwoording van de bedrijfsvoering. Maar ook bijvoorbeeld de publieke acceptatie van nieuwe technologieën, zoals de toepassing van kernenergie. Bedrijven moeten rekening houden met de publieke opinie en het publiek informeren door middel van transparante activiteiten en zorgvuldig PR management.

Bron:  The Ernst & Young Business Risk Report 2010, juli 2010

Reageer op dit artikel