artikel

De weg naar de top is nog lang voor vrouwen

Leiderschap

Ondanks pogingen om een divers personeelsbestand te bereiken en te behouden, heeft de overgrote meerderheid van de Europese bedrijven (67 procent) nog geen duidelijk geformuleerde strategie of filosofie met het oog op de ontwikkeling van vrouwen, zodat zij een toppositie kunnen bemachtigen. Ook zijn er geen talentontwikkelingsprogramma’s of opleidingen speciaal gericht op vrouwen.

De weg naar de top is nog lang voor vrouwen

Dat blijkt uit onderzoek door Mercer naar de vertegenwoordiging van vrouwen in leiderschapsposities en de mogelijkheden die bedrijven aan vrouwen bieden om naar leiderschapsposities door te stromen.

Meer dan 450 professionals op het terrein van human resource, talent management en diversiteitsbeleid, werkzaam binnen organisaties in Europa, werkten mee aan het onderzoek. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in de Women’s Leadership Development Survey.

Geen adequate programma’s
De onderzoeksresultaten tonen aan dat organisaties geen adequate talentontwikkelingsprogramma’s hebben om geschikte en getalenteerde vrouwelijke medewerkers klaar te stomen voor een leiderschapspositie. Meer dan twee vijfde (41 procent) van de ondervraagde bedrijven stelde geen activiteiten of programma’s aan te bieden, gericht op de ontwikkelingsbehoeften van (aanstormende) vrouwelijke leiders.

21 procent van de Europese organisaties zegt wel activiteiten of programma’s aan te bieden, terwijl nog eens 11 procent aangeeft dergelijke talentontwikkelingsactiviteiten en -programma’s in de toekomst aan te willen gaan bieden. Dit is overigens een hoger percentage dan het wereldwijde gemiddelde van 6 procent.     

Zorgen
De respondenten werden ook gevraagd naar in hoeverre zij zich zorgen maakten over diverse aspecten van het vrouwelijk leiderschap. Waar men zich vooral zorgen over maakt is of er binnen het bedrijf wel genoeg vrouwen (kunnen) doorstromen naar een leiderschapspositie (30 procent van de respondenten), gevolgd door zorgen over het behouden van vrouwelijke medewerkers wanneer deze het leiderschapsniveau hebben bereikt en het hebben van werk-leven programma’s die vrouwelijke talenten aantrekken en behouden voor de organisatie (beide 23 procent).

Bescheiden tot minimale steun
Volgens de respondenten ervaren de vrouwelijke medewerkers binnen hun organisatie slechts een middelmatige (39 procent) tot minimale (27 procent) steun voor vrouwelijk leiderschap. Slechts 7 procent durfde te stellen dat de vrouwen binnen de organisatie de organisationele steun als sterk ervaren.

Van de respondenten die aangaven dat hun organisatie talentontwikkelingsactiviteiten of –programma’s voor vrouwen aanbiedt, stelt iets minder dan de helft dat deze activiteiten en programma’s relatief goed benut worden door de vrouwen binnen de organisatie. Volgens sommige ondervraagden worden de aangeboden activiteiten en programma’s helemaal niet of slechts minimaal benut.

Women’s Leadership Development Survey, Mercer, maart 2011
Webcast

 

Reageer op dit artikel