artikel

Informeel leiderschap en vertrouwen verhogen prestaties

Leiderschap

Bedrijven die zich sterk maken voor sociale innovatie en op dat vlak meer doen dan de concurrenten presteren beter en hebben meer tevreden medewerkers. Een informele leiderschapsstijl, veel onderling vertrouwen en groot aanpassingsvermogen leiden tot meetbaar betere bedrijfsresultaten.

Dat is een van de conclusies uit de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2010-2011, een onderzoek waaraan elfduizend bedrijven meewerkten. De Monitor brengt voor het vijfde achtereenvolgende jaar het innovatievermogen van Nederlandse bedrijven in kaart.

De resultaten zijn dit jaar opvallend volgens de onderzoekers, de hoogleraren Henk Volberda en Justin Jansen van Rotterdam School of Management, Erasmus University.

– Organisaties ontwikkelen beduidend minder (minus 5 procent) nieuwe producten en diensten. Bovendien staat de aandacht voor het ontwikkelen van producten en diensten op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar;

– Investeringen in sociale innovatie (slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren) zijn fors (+12,8 procent) toegenomen, maar meer investeringen zijn noodzakelijk om aan te sluiten bij de meest innovatieve landen;

– Sociaal innovatieve bedrijven presteren beter op innovatie (+31%), productiviteit (+21%), groeiend marktaandeel (+20%) en andere prestatiemaatstaven dan niet sociaal innovatieve bedrijven en hebben meer tevreden medewerkers. Sociaal innovatieve bedrijven investeren ook meer dan twee keer zo veel in R&D (7,0% versus 3,1%);

– Sociale innovatie vereist anders managen, organiseren en inrichten van arbeidsrelaties. Met name een informele leiderschapsstijl, een hoog aanpassingsvermogen en onderling vertrouwen zijn de belangrijkste hefbomen voor sociale innovatie.

– Sociaal innovatieve bedrijven die veel gebruik maken van kennis van andere ondernemingen en kennisinstellingen hebben hogere bedrijfsresultaten.
Bedrijven in de ICT sector en zakelijke dienstverlening zijn het voorbeeld voor innovatie. Bouwbedrijven en financiële dienstverleners blijven achter met innoveren.

Download HIER het complete onderzoek (pdf)

Reageer op dit artikel