artikel

De jonge manager moet vooral goed luisteren

Leiderschap

Oudere werknemers vinden een jongere leidinggevende vaak minder vaardig en professioneel: meer dan ooit worden ondernemingen geconfronteerd met de kloof die gaapt tussen de jonge manager en de ouder (wordende) ondergeschikten.

De jonge manager moet vooral goed luisteren

Immers, steeds vaker krijgen niet de ervaringsdeskundigen maar jongeren die met succes een traineetraject (hebben) doorlopen de leiding over een team. En doordat er aan de andere kant steeds langer wordt doorgewerkt, worden de werknemers er niet jonger op.

Het Financieele Dagblad interviewde Alec Serlie, directeur research van hrd-adviesbureau GITP, dat onderzoek deed naar de manier waarop ouderen tegen jongere leidinggevenden aankijken en vice versa. Hoe blijf je als jonge leidinggevende oudere medewerkers de baas? De jonge chef moet zich vooral nederig opstellen en goed luisteren.

Uitdaging

Serlie haalt in het artikel aan dat de specialist met de meeste dienstjaren niet per se de beste leidinggevende is, maar dat leidinggevende kwaliteiten alleen ook niet volstaan. Maar zelfs voor een geboren leider die sinds de universiteit tot leidinggevende is klaargestoomd, is het vaak een uitdaging om als jong broekie een groep mensen met grijze haren aan te sturen. “De jonge leidinggevende wordt door ouderen als minder vaardig en minder professioneel gezien”, aldus Serlie.

Een van de conclusies uit het onderzoek: “Jongeren denken vaak dat ouderen vastgeroest zijn, inflexibel en eigenwijs. Over en weer bestaat er stereotypering, zonder dat er over dat probleem wordt gecommuniceerd.”

Uit het onderzoek bleek ook dat de meeste werknemers met decennia ervaring weinig behoefte hebben aan leiding; ze weten inmiddels wel wat de bedoeling is en hebben ook duidelijk voor ogen wat ze zelf (nog) willen. Serlie: ‘Ze vinden dan ook de toegevoegde waarde van hun leidinggevende minimaal.’

Juiste aanpak

Met de juiste aanpak hoeft het verschil in leeftijd en ervaring geen probleem te zijn, zeggen deskundigen.  Goed luisteren en vooroordelen de wereld uit helpen zijn cruciaal voor de jonge leidinggevende die een team oudere medewerkers onder zijn of haar hoede krijgt.

Een jonge manager uit de financiële sector zegt in het FD-artikel dat luisteren naar de ervaringen van de oudere medewerkers essentieel is: “Zeg: ‘Jíj hebt de ervaring, vertel me eens hoe je dat doet’. Je moet je best nederig opstellen. Met de instelling ‘dit zijn oudjes die vastgeroest zijn op die afdeling’ red je het niet.”

Waar jongere medewerkers het vaak waarderen om operationeel te worden aangestuurd, bijvoorbeeld met tussentijds overleg, zien oudere mensen graag dat op hun ervaring worden gekoerst, meent Serlie. Zeg bijvoorbeeld dat een project over een bepaalde tijd af moet zijn en laat de invulling over aan de betrokkene, raadt hij aan.

En: Weet je dat je inhoudelijk niet zoveel weet als het team waar je leiding aan geeft, wees daar dan open over. Zeg dat je technisch niet de beste bent, en geef aan wat je wél kunt, zoals zorgen dat de afdeling goed draait en goed wordt vertegenwoordigd naar het management. ‘Wees duidelijk: dit heb ik geleerd en dit kan ik.’

Samenwerking

Jezelf isoleren en verscholen vanachter de computer een mail sturen in plaats van de confrontatie aangaan werkt averechts, zegt Edward Koldewijn, directeur van Maussen vertrouwenspersonen & coaches. Stel je gedienstig op en zoek samenwerking, vindt hij.

Ook hier speelt respect voor de ervaring van de medewerkers een grote rol: ‘Zeg niet dat iets fout is, zeg dat je het niet begrijpt en vraag hoe het zo gekomen is. Iedereen is dolblij met de leidinggevende die zegt ‘ik begrijp het niet, leg het uit’. Als je vertelt hoe men iets moet doen, krijg je ze over je heen – ‘jij zit hier twee maanden en je denkt te weten hoe het moet!’

Het artikel sluit af met een aantal do’s en dont’s voor de jonge manager:

  1. Stel je open op: vraag wat ze van je verwachten
  2. Vertel niet hoe iets volgens jou moet worden aangepakt
  3. Zeg dat je het niet begrijpt, vraag waarom ze het zo doen
  4. Luister naar de ervaringen van oudere medewerkers
  5. Gedraag je niet als een jonge hond. Ren niet, loop rustig
  6. Overtref de verwachtingen en zorg dat je resultaat boekt

Lees het volledige artikel op de site van het Financieele Dagblad

Boekentips:

Reageer op dit artikel