artikel

Leren door inspiratie, samenwerking, verbinding

Leiderschap

Corporate Universities die de cultuur en werkwijze van een organisatie moeten overdragen, worden steeds professioneler. Een voorbeeld hiervan is Exademy, de corporate university van Exact.

Leren door inspiratie, samenwerking, verbinding

Exademy won al de Academy Award van de Nederlandse Stichting voor Corporate Universities (NSCU), bedoeld voor corporate universities die leren en ontwikkelen op individueel en organisatieniveau weten te realiseren.

Exademy onderscheidde zich bij het winnen van de award van andere deelnemers door de rol van het topmanagement. Door de betrokkenheid van de top is Exademy een sterk voorbeeld van binding van medewerkers aan corporate identity, oordeelde de jury.

Exademy richt zich prominent op het verbeteren van Exact als lerende organisatie. Het aanbod is te verdelen in vier programma’s: ‘boarding progam’, het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers, productsupporttrainingen, leiderschapsontwikkeling en programma’s in het kader van ‘strategic change’. De belangrijkste factoren zijn inspiratie, samenwerking en verbinding.

Een van de belangrijkste pijlers is het ‘boarding program’. Dit introductieprogramma van drie weken voor nieuwe medewerkers is verplicht voor iedereen, van hoog tot laag. Nieuwe medewerkers van over de hele wereld komen naar Delft om kennis te maken met de doelstellingen, cultuur, dienstverlening en producten van Exact. Tijdens de eerste week treden allerlei senior managers inclusief de ceo op als spreker. Hiermee krijgen nieuwe medewerkers het signaal dat ze de moeite waard zijn. Het voordeel van het progamma is dat deelnemers elkaar ook na de training weten te vinden.

Veranderingstrajecten
Exademy is nauw betrokken bij ‘Strategic Change’, oftewel nieuwe initiatieven en grootschalige innovaties. Een voorbeeld is de lancering van de nieuwe merkenstrategie in 2010. Exademy verzorgde over de hele wereld workshops voor de 2200 medewerkers over de vernieuwde corporate identity. Tijdens de workshop werd nadrukkelijk de vertaalslag gemaakt naar de lokale situatie: hoe kun je de nieuwe corporate identity in de eigen organisatie handen en voeten geven en hoe pak je dit aan naar klanten?

Een tweede voorbeeld van de belangrijke rol van Exademy is de uitrol van een nieuw functiehuis. Exademy ontwikkelde een online training die medewerkers vanaf hun eigen werkplek konden volgen. De trainers van Exademy geven aan dat ze vaak ingezet worden bij veranderingstrajecten als vehikel om de communicatie binnen de organisatie op gang te brengen. Het bereik van Exademy is groot, de trainers kennen de mensen en culturen en creëren tijd en ruimte voor leren en reflectie.

Vernieuwing
Exademy is voortdurend bezig met vernieuwing en verbetering. Zo wordt er gebruik gemaakt van creatieve werkvormen en wordt een mix aan leerstijlen aangeboden zodat mensen kunnen kiezen voor maatwerk. In de trainingen neemt inzicht in het hele leer- en werkproces een belangrijke plaats in, zodat medewerkers beter weten wat hun rol is en wat de gevolgen voor anderen zijn als zij hun werk niet goed doen.

Ook de producttrainingen zijn hervormd: van knoppentrainingen naar probleemgestuurde workshops waarbij de klantvraag in een case centraal staat. Deze trainingen zijn zo succesvol, dat ze ook bij klanten worden ingezet bij introductie van nieuwe producten.

Uitdagingen voor de toekomst zijn herijking van het boarding program (niet bijschaven maar op de kop durven zetten) en certificering van bestaande opleidingen. Ook is Exademy bezig met het opzetten van doorlopende ‘leerlijnen’ die aansluiten bij het ervaringsniveau van de medewerkers. Het leiderschapsprogamma ‘Leadershape’ zal een keuzepalet worden van diverse leiderschapsvaardigheden.
*
Eind 2011 verschijnt bij uitgeverij Kluwer een overzichtswerk van corporate universities onder redactie van Martijn Rademakers. Rademakers is Managing Director van het Center for Strategy & Leadership te Rotterdam en mede-oprichter van de Nederlandse Stichting voor Corporate Universities.

(Bron: drs. Harriët Kuipers in O&O)

Reageer op dit artikel