artikel

Manager moet zich aanpassen aan het team

Leiderschap

Verandering speelt in veel organisaties een steeds grotere rol. De noodzaak om innovatief en flexibel te zijn vraagt vraagt om een veranderingsgerichte werkomgeving. De manier waarop managers hiermee omgaan, blijkt van grote invloed op het effectief functioneren van medewerkers, ontdekte Frouke de Poel,  die deze maand promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Manager moet zich aanpassen aan het team

De manier waarop managers hiermee omgaan, blijkt van grote invloed op het effectief functioneren van medewerkers, ontdekte Frouke de Poel,  die deze maand promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen: Effectieve leidinggevenden zorgen door middel van een passende leiderschapsstijl voor onder andere meer werkeffectiviteit en werktevredenheid. "Welke manier van managen het meest effectief is, is daarnaast ook sterk afhankelijk van de samenstelling van het team," zegt De Poel.

Voor leidinggevenden is een belangrijke taak weggelegd, alsus De Poel: "Aan de ene kant moeten ze een gevoel van veiligheid bij medewerkers (cohesie) stimuleren. Aan de andere kant is het zaak medewerkers in beweging en flexibel te krijgen, wat we ook wel locomotie noemen."

Uit het onderzoek van De Poel blijkt dat twee leiderschapsstijlen in het bijzonder geschikt zijn om een balans tussen cohesie en locomotie van medewerkers te creëren: transformationeel en participatief leiderschap.

De Poel: "Transformationele leiders hebben een inspirerende en motiverende stijl. Bij hen gaat het vooral om het uitdragen van een visie. De focus ligt op de toekomst: waar gaat de organisatie heen en wat willen we. Een participatief leider laat medewerkers doorgaans vaker meedenken in het besluitvormingsproces. Ook worden medewerkers gevraagd om input en dragen ze verantwoordelijkheid voor eventuele veranderingen."

Hoewel beide types leiderschap geschikt zijn in een veranderingsgerichte werkomgeving, hebben ze elk een geheel eigen rol. Zo kan transformationeel leiderschap vooral cohesie onder individuele werknemers versterken door een sterke visie voor de toekomst van de organisatie uit te dragen. Participatief leiderschap stimuleert juist de locomotie. Bijvoorbeeld door het gehele team actief te betrekken bij het besluitvormingsproces.

Teamsamenstelling
De effectiviteit blijkt echter ook in belangrijke mate afhankelijk te zijn van de teamsamenstelling. "Transformationeel leiderschap is vooral effectief in een team met een meer diverse samenstelling. ‘Bij een team dat bestaat uit mensen met verschillende ervaring, is het risico aanwezig dat iedereen te veel zijn eigen wil doen. Om te voorkomen dat hierover conflicten ontstaan, kan een transformationeel leider het team managen op overeenkomsten. Zo krijg je alle neuzen dezelfde kant op."

Deze aanpak blijkt voornamelijk individuele werkuitkomsten, zoals werkeffectiviteit en werktevredenheid, te stimuleren door een sterke identificatie met de organisatie te creëren.

Homogeniteit
Participatief leiderschap blijkt juist effectiever in teams met een homogene samenstelling. ‘In teams waar de medewerkers vooral dezelfde ervaring delen, kan het zijn dat er minder wordt gekeken naar mogelijkheden om te veranderen en vernieuwen. In die gevallen zorgt de participatieve aanpak voor de symbolische schop onder de kont,’ aldus De Poel.

"Een participatief leider zal vooral de samenwerking binnen een team stimuleren. Samen werken ze naar de veranderingsdoelen toe, waardoor hiervoor een gunstig klimaat wordt gecreëerd. Dit heeft als resultaten dat teams innovatiever worden en ook minder conflict ervaren."
*
Frouke de Poel (Delft, 1981) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed haar promotieonderzoek bij de SOM-onderzoeksschool van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Making a Difference: About the mechanisms underlying effective leadership in a change-oriented organizational context’.

Download HIER het volledige proefschrift

Reageer op dit artikel