artikel

Managers willen wel doorwerken na pensioen

Leiderschap

Bijna de helft (47 procent) van de Nederlandse managers zegt 'ja' als hen gevraagd wordt of ze na hun pensionering nog willen werken. Wel zegt 40 procent dat ze dan flexibel moeten kunnen werken. En 73 procent verwacht langer te moeten doorwerken na hun 65e dan in het verleden het geval zou zijn geweest. Dit is het hoogste percentage van Europa.

Managers willen wel doorwerken na pensioen

Dat zijn enkele conclusies uit een internationaal onderzoek van Robert Half, de Workplace Survey Q4 2010, waaraan meer dan 2.400 financiële, human resources en algemene managers uit tien landen deelnamen.

De Belgen zijn beduidend optimistischer over hun pensioneringsdatum, maar 44 procent van hen denkt dat ze na hun vijfenzestigste nog moeten werken. In Duitsland werd al in 2007 besloten om de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar. Toch denkt 46 procent van de Duitsers dat ze nog langer moeten werken.

De Zwitsers die een pensioenleeftijd voor mannen van 65 jaar en 64 jaar voor vrouwen hanteren, maken zich het minst ongerust. Slechts 31 procent geeft aan dat ze verwachten te moeten werken na deze leeftijd. 

Interim management
Ronald de Zoete van Robert Half: “Ondanks  tegenstand in de politiek en bij de vakbonden, blijkt nu dat bijna de helft van de Nederlandse managers na hun pensionering wil doorwerken. Hiervan zegt 40 procent dat ze dit wel op een flexibele basis wil doen. Dit toont aan hoe we gewend zijn in onze maatschappij aan interim management, een concept dat in de volwassen Nederlandse markt goed geaccepteerd is."

In de meeste Europese landen is de werkwilligheid nog hoger dan in Nederland: Ongeveer tweederde van de Duitsers (65 procent) en Fransen (63 procent) en meer dan de helft van de Belgen (53 procent) wil ook doorgaan.

Maatschappelijke issues
Nederlanders verwachten op die leeftijd te werken aan maatschappelijke issues (29 procent) – een veel hoger percentage dan in de rest van Europa – of ze willen van hun hobby hun werk maken (20 procent). Werken als consultant voor andere bedrijven (19 procent) of voor het huidige bedrijf (17 procent) worden eveneens genoemd. Een kleine groep gepensioneerden, 6 procent, wil zelfs nog een eigen bedrijf opbouwen.

In Nederland geven diegenen die willen stoppen na hun pensionering als belangrijkste reden aan dat ze liever hun tijd te besteden aan persoonlijke bezigheden (41 procent). 34 procent zegt dat ze lang genoeg gewerkt hebben en 13% stelt dat ze voldoende geld hebben om te genieten van een leven zonder werk.

De Workplace Survey  werd verricht in de herfst van 2010 door onafhankelijk onderzoeksbureau Heliview Research onder meer dan 2.400 Finance, Human Resources en Executive Managers in België, Brazilië, Dubai, Duitsland, Frankrijk,Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland.

Reageer op dit artikel