artikel

Aantal vrouwen in topfuncties blijft voorzichtig groeien

Leiderschap

De groei van het aantal vrouwen in topfuncties in het Nederlandse bedrijfsleven gaat minder hard dan veel voorvechters zouden willen, maar er zit wel nog altijd beweging in. Er is opnieuw een geringe toename in het aantal vrouwen aan de top, zo blijkt uit De Nederlandse Female Board Index 2011 van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance van Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het aantal vrouwen in de bestuurskamer is per saldo met 5  toegenomen bij de 97 beursgenoteerde Naamloze Vennootschappen (NV’s). Slechts 66 van de 716 zittende bestuurders en commissarissen is vrouw  (9,2 procent; peildatum 31 augustus 2011). Nog steeds heeft de meerderheid (55 procent) van de 97 beursondernemingen geen enkele vrouw in de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen.

Ook procentueel is het een geringe stijging van het aandeel vrouwen. Van 8,4 procent in 2010 naar 9,2 procent in 2011. Dit is het gewogen gemiddelde van 4,4 procent vrouwelijke bestuurders (11 vrouwelijke bestuurders) en 11,8 procent vrouwelijke commissarissen (55 vrouwelijke commissarissen). Momenteel voldoet alleen TNT Express aan (het binnenkort wettelijk vastgesteld) streefgetal van 30 procent vrouwen in zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen. Acht ondernemingen voldoen aan het streefgetal voor één van beide raden. (Holland Coulours, Nedap, KPN, Octoplus, TomTom, Unilever, Wegener, Wolters Kluwer)

Verschillen

De Female Board Index laat daarnaast de verschillen zien tussen mannen en de vrouwen in de bestuurskamers: vrouwen zijn gemiddeld jonger, zitten er korter en komen vaker uit het buitenland. Daarnaast zijn de 44 bedrijven waar wel vrouwen in de top zitten relatief vaak een AEX-fonds (19) en hebben bedrijven uit de sectoren ‘dienstverlening’ en ‘grondstoffen’ relatief vaker een vrouw in de top.

De Nederlandse Female Board Index wordt sinds 2007 jaarlijks door prof. dr Lückerath-Rovers gepubliceerd.  De hoogleraar: “In de afgelopen vijf jaar is een duidelijke, maar langzame, stijgende trend zichtbaar van het aandeel vrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het streefgetal, dus geen hard quotum met sancties maar wel de wettelijk opgelegde transparantie over benoemingen, dat zal gelden vanaf 1 januari 2012 zou in dat jaar misschien eindelijk voor de trendbreuk kunnen gaan zorgen.”

 

Reageer op dit artikel