artikel

Eigenschappen van de leider van de toekomst

Leiderschap

Globalisering, digitalisering en demografische- en klimaatveranderingen zijn de vier mondiale trends die al enige jaren de eisen ten aanzien van goed leiderschap dicteren, en dit in de toekomst nog meer zullen doen. Dat zegt Hay Group op basis van een internationale studie over de toekomst van leiderschap met als perspectief het jaar 2030. De studie moet houvast bieden aan organisaties die hun leiders voor de toekomst willen identificeren en helpen ontwikkelen.

Eigenschappen van de leider van de toekomst

“We hebben een top-5 checklist gedefinieerd met eigenschappen die op het eerste gezicht voor de hand liggend en van alle tijden lijken te zijn. Niets is echter minder waar: er ligt een aantal cruciale veranderingen in verscholen, vooral op het gebied van transparantie, het managen van diversiteit en het delen van macht, dat vraagt om een wezenlijk andere basishouding," zegt Erin Lap, Director Leadership & Talent bij Hay Group Nederland.

Het zal volgens Hay Group de komende decennia ook steeds meer om teamwerk gaan in bedrijven, niet alleen intern maar ook over de grenzen van de eigen organisatie heen. Lap: "Je ziet deze ontwikkelingen vooralsnog met name bij de MKB-bedrijven en in het bijzonder in de creatieve sector. Het corporate bedrijfsleven is hier nog lang niet, maar moet daar wel heen als ze jonge generaties talent wil blijven binden.”

De leiders van 2030 moeten volgens Hay Group aan de volgende vijf criteria voldoen:

  1. Ze moeten als geen ander in staat zijn om loyaliteit binnen de organisatie te creëren;
  2. Ze moeten kunnen leidinggeven aan heterogene en diverse teams;
  3. Ze moeten teamwerk binnen en buiten de organisatie kunnen realiseren, zonder concentraties van macht;
  4. Ze moeten conceptueel en strategisch kunnen denken;
  5. Ze hebben integriteit, oprechtheid en intellectuele openheid hoog in het vaandel staan.

Nederland voorop
De studie kan enerzijds als aansporing gezien worden voor grote organisaties om zich rekenschap te geven van de impact van mondiale trends, hoe je tegen leiderschap aankijkt. Aan de andere kant is het volgens Hay Group ook goed nieuws voor Nederlandse bedrijven. Door onze progressieve, niet-hiërarchische volksaard en daarmee de overheersende bedrijfscultuur, lopen we internationaal voorop als het gaat om het nieuwe werken. Veel Nederlandse bedrijven zijn allang gewend aan sturen op output in plaats van sturen op aanwezigheid.

In Angelsaksische landen is dat vaak nog een brug te ver en is de behoefte om te controleren groter. “Dit is echter geen reden om achterover te leunen”, zegt Lap. “Vooralsnog praten we al tien jaar over het nieuwe werken, diversiteit, de netwerkeconomie en meer van dergelijke thema’s, maar vinden managers het vooral moeilijk om de greep op de eigen organisatie bewust wat te verminderen, meer open te zijn en de macht te verdelen. Over twintig jaar zal dat niet meer het geval zijn. De nieuwe generatie wil en weet niet anders.”

Reageer op dit artikel