artikel

Volgers beïnvloeden ethisch gedrag leidinggevende

Leiderschap

Ethisch leiderschap staat hoog op de onderzoeksagenda. Van leiders wordt tenslotte verwacht dat zij zich ethisch correct gedragen en ook ethisch correct gedrag onder hun werknemers aanmoedigen. Uit het proefschrift On the Psychology of Displaying Ethical Leadership. A Behavioral Ethics Approach van Niek Hoogervorst blijkt echter dat het gedrag van de volgers de ethiek van de leiders kan beïnvloeden. 

In zijn proefschrift analyseert Hoogervorst wanneer en waarom leiders concreet ethisch leiderschapsgedrag tentoonspreiden en biedt hij inzicht in de onderliggende psychologie van ethisch leiderschap. Hoogervorst onderzocht de volgende vragen:

  • Wanneer gaan leiders voorbij aan hun eigen belang?
  • Wanneer gaan leiders op een rechtvaardige manier om met hun volgers?
  • Nemen leiders consistent actie tegen onethische volgers, of zien ze zulk gedrag soms door de vingers?
  • Wanneer gaan leiders voorbij aan hun eigen belang? Wanneer gaan leiders op een rechtvaardige manier om met hun volgers?
  • Nemen leiders consistent actie tegen onethische volgers, of zien ze zulk gedrag soms door de vingers?

Hoogervorst  toont aan dat de motieven en de aard van de leiders zelf, de motieven en handelingen van hun volgers en de invloed van situaties het ethische gedrag van leiders interactief beïnvloeden.

Niek Hoogervorst promoveert op vrijdag 23 september aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Reageer op dit artikel