artikel

Hoe creatiever, hoe lastiger een leider te worden

Leiderschap

Bedrijven die ooit toonbeelden van creativiteit waren, blijken door de jaren heen hun focus te verleggen, waarbij innovatie eerder de uitzondering dan de norm wordt. En dat terwijl iedereen het er over eens is dat creativiteit en vernieuwing steeds belangrjkers pijlers zijn onder succes. Niet voor niets noemden in een onderzoek van IBM's Institute for Business Values 1500 ceo’s juist creativiteit als de belangrijkste factor om in de toekomst een grote organisatie succesvol te kunnen leiden.

Jennifer Mueller en Jack A. Goncalo van de Cornell University en Dishan Kamdar van de Indian School of Business wijdden er een studie aan, zo schrijft Express.be. De twee denken te weten hoe het komt dat die creativiteit op den duur wegebt.

 

Ze onderzochten hoe tegen creatieve collega’s aan wordt gekeken en kwamen met enkele bijzondere constateringen. Zo blijken individuen met veel creatieve ideeën door hun collega's algemeen te worden beschouwd als mensen met minder leiderschapspotentiëel. Wanneer deze creatieve mensen over veel charisma beschikten, gold die regel niet en scoorden deze creatieve types veel hoger op het vlak van leiderschapspotentieel.

 

Algemeen mag volgens de onderzoekers worden geconcludeerd dat creatieve types meer moeite hebben om de bedrijfsladder op te klimmen dan hun minder uitgesproken creatieve collega’s. Creatieve leiders vinden is dus een moeilijke taak, zegt Mueller, en het neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk werd verondersteld.

(Bron: Express.be)

Download de studie Recognizing Creative Leadership: Can Creative Idea Expression Negatively Relate to Perceptions of Leadership Potential (pdf)

Reageer op dit artikel