artikel

Zelfvertrouwen mannen houdt vrouwen uit kaderfuncties

Leiderschap

Een eerlijk bedoeld gevoel van overdreven zelfvertrouwen bij mannen is een belangrijke oorzaak van hun dominantie in de hoogste kaders van het bedrijfsleven. Er is echter geen sprake van openlijke discriminatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia Business School, zo bericht express.be.

Mannen zijn volgens de onderzoekers vooral geneigd om een natuurlijk overdreven zelfvertrouwen over hun prestaties in het verleden tentoon te spreiden, wat hen vlotter toegang zou verstrekken tot de hogere managementfuncties.

"De blijvende genderkloof in de hoogste kaders van het bedrijfsleven kan worden geweten aan discriminatie, maar daarachter gaat geen bewuste strategie schuil," merkt onderzoeksleider Ernesto Reuben, professor management aan de Columbia Business School, op. "Mannen en vrouwen denken echter op een andere manier over zichzelf en reageren ook anders op uitdagingen en die verschillen kunnen leiden tot een kloof in leiderschap. Die verschillen hebben een grotere impact dan louter discriminatie in de loop van het selectieproces."

De onderzoekers stelden vast dat mannen hun prestaties uit het verleden 30 procent te hoog inschatten. Bij vrouwen zou die overschatting beperkt blijven tot 15 procent. "Beide groepen liegen wanneer naar eerdere prestaties wordt gevraagd," zeggen de onderzoekers. "Naarmate er grotere beloningen op het spel staan, wordt er meer gelogen. Vrouwen gaan daarin echter niet even ver als mannen." Dat leidde er in het onderzoek toe dat vrouwen één derde minder vaak tot verantwoordelijke functies werden verkozen dan ze daarop volgens hun capaciteiten recht op zouden hebben.

"De belangrijkste reden waarom vrouwen minder snel doordringen tot kaderfuncties, is het gevolg van het overdreven vertrouwen van mannen in de eigen mogelijkheden," stipt Ernesto Reuben op. "Bij een rekrutering zou met dat overdreven zelfvertrouwen dan ook rekening gehouden moeten worden. Het heeft echter geen zin om daarbij tegen mannen te zeggen dat ze niet mogen liegen. Mannen geloven oprecht in hun capaciteiten, ook al strookt dat niet met de werkelijkheid."

(Bron: Express.be)

Reageer op dit artikel