artikel

Een reactie op de antimanagement-lobby

Leiderschap

Rudy Kor wordt een beetje narrig en brommerig van de hypes rond Het Nieuwe Werken en allerhande vormen van coachend, authentiek, visionair en spiritueel leiderschap. Tachtig procent van alledaagse taken moet gewoon gemanaged worden. In zijn boek Managen = Gewoon Doen ontmythiseert hij leiderschap en houdt hij een pleidooi om management weer in ere te […]

Rudy Kor wordt een beetje narrig en brommerig van de hypes rond Het Nieuwe Werken en allerhande vormen van coachend, authentiek, visionair en spiritueel leiderschap. Tachtig procent van alledaagse taken moet gewoon gemanaged worden. In zijn boek Managen = Gewoon Doen ontmythiseert hij leiderschap en houdt hij een pleidooi om management weer in ere te herstellen, ook al is management dan vaak ‘niet meer dan een corvee’. Kor: “Management is nodig waar processen gecoördineerd moeten worden.”

Hij zag even geleden collega’s nog steeds rondlopen met zijn oude boek Leidinggeven & (de)motiveren. Er moest zelfs een nieuwe druk komen. Mooi moment om het te actualiseren, dacht Rudy Kor. “Er zijn nieuwe inzichten rond management en ik kan dingen nu beter uitleggen’, geeft hij aanvankelijk als verklaring voor de nieuwe ‘herdruk’.

Maar ertoe uitgedaagd, geeft hij direct toe dat Managen = Gewoon Doen mede geboren is uit ergernis. Kor: “Het lijkt wel of management en manager scheldwoorden geworden zijn. Alles lijkt alleen nog maar te draaien om coachend, authentiek of spiritueel leiderschap. Alsof er alleen nog maar inspiratoren nodig zijn. Zonder management worden er echt geen bedden in een ziekenhuis gevuld.”

In een gemiddeld bedrijf geldt volgens Kor nog altijd het Pareto-principe. “Bij tachtig, negentig procent van de activiteiten draait het gewoon om werk uitvoeren, en dat moet nu eenmaal gemanaged worden. Tweederde van alle problematiek in organisaties komt voort uit slecht of gebrek aan management. Slechts in tien tot twintig procent van de gevallen wordt leiderschap gevraagd. Dus, ja, Managen = Gewoon Doen; praktische ideeën voor de chef, manager, akela, teamleider, baas en projectmanager is in zekere zin een rehabilitatie van het vak manager. Een reactie op de antimanagement-lobby van dit moment.”

Het Nieuwe Werken

Met name bij aanhangers van het nieuwe werken wordt management als iets verdorvens beschouwd. Kor: “Er zit veel retoriek in dat zogenaamde nieuwe werken. Het wordt vooral omarmd vanuit een kostenbenadering. Maar soms is het gewoon veel beter om elkaar op kantoor te zien, in plaats van te communiceren via mail of skype. Ik heb het hier bij Twynstra Gudde gezien. We hebben de mooiste kennismanagementsystemen, maar als mensen wat willen weten, lopen ze toch liever even bij een collega binnen om het te vragen.”

“Let wel, daar waar het kan heb ik niets tegen het nieuwe werken. Maar je moet een goed onderscheid maken in taken die gemanaged moeten worden en taken die wel zonder management kunnen. Het is ook een rare aanname dat mensen individueel buiten kantoor beter werk zouden doen dan in een omgeving waar je elkaar ontmoet. Ik vind het nieuwe werken in veel gevallen een kwalijke hype. Net zoals Six Sigma, BPR en Lean opkwamen en weer wegebden, zul je zien dat management wel weer een revival gaat beleven. In veel gevallen kunnen we gewoon niet zonder.”

Instappen

En juist op dit punt wil Kor met zijn boek instappen. Managen is wat hem betreft ook – conform de titel –  gewoon doen. “Heel veel van de managementtaken zijn een corvee. Ik wou dat ik de serie ‘…. voor Dummies’ verzonnen had. In feite doe ik in dit boek hetzelfde, zij het dat ik iets meer de taal van de manager gebruik. Ik geef in het boek heel simpel aan hoe managers in bepaalde fases moeten managen. Welke tools hij moet gebruiken. Een project managen is wat anders dan een conflict managen. Al die deelgebieden beschrijf ik. Het is een handig naslagwerk over iets wat mensen vaak wel weten, maar even weer willen opfrissen.”

“Managen draait eigenlijk om heldere doelen stellen, feedback geven of krijgen, en doelen weer bijstellen, zoals Ken Blanchard het in de One Minute Manager beschrijft. Heel simpel, maar in de dagelijkse praktijk zie ik dat veel managers die basisvaardigheden niet meer beheersen. Er is erosie in de basale managementkennis. Die wil ik weer bijspijkeren.”

Hij doet dat op basis van de acht rollen van Quinn. Kor beschrijft ze en maakt ze uitgebreider. Op de vraag of elke manager al die verschillende rollen ook moet beheersen, zegt Kor: “Quinn gelooft inderdaad in een soort mastermanager. Ik vind dat zinloos. Wel vind ik dat managers affiniteit met alle acht gebieden moeten hebben, maar als je weet waar en bij wie jij als manager je zwaktes kunt compenseren, is dat voor mij voldoende.”

Kor maakt in zijn nieuwste boek de manager overigens ook weer niet groter dan hij moet zijn. “De manager is de laatste decennia veel te veel op het schild gehesen. Vaak werd hij ook qua beloning overgewaardeerd. Waarom moet een goede vakman opeens meer gaan verdienen als hij manager wordt, terwijl zijn toegevoegde waarde veelal afneemt? Onnodig.”

“Ik waardeer alleen wel het werk van de manager op de plekken waar dat nodig is. In mijn boek help ik dan ook managers om goed te kunnen managen. Oude wijn in nieuwe zakken? Misschien, maar goed bewaard hoeft er niets mis te zijn met oude wijn. Die wordt alleen maar beter. Je moet kennis soms alleen weer even tevoorschijn halen als ze verouderd is. Daarna is het een kwestie van vooral gewoon DOEN!”
*
Tekst: Ronald Buitenhuis
*

Managen = Gewoon doen. Paperback, 440 blz. Eerste druk, 2011. Uitgeverij Kluwer. EAN: 9789013094886

Reageer op dit artikel