artikel

Managers kunnen helpen ideeën te ontwikkelen

Leiderschap

Leiderschap, leren en het uitwisselen van kennis en ideeën voor sociale netwerken: al deze factoren dragen bij aan het vermogen van een organisatie om te profiteren van haar innovatievermogen. In zijn proefschrift Idea Management: Perspectives from Leadership, Learning, and Network Theory verkent Dirk Deichmann de juiste voorwaarden voor werknemers om voortdurend met ideeën van goede kwaliteit naar voren te komen. Deichmann promoveert op 3 februari aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Dirk Deichmann onderzocht de beheerprogramma’s van ideeën van drie multinationals. Mensen van wie ideeën eerder werden afgewezen, hebben vaker de neiging met nieuwe ideeën te komen. Echter, alleen werknemers die al met succes nieuwe ideeën hebben ontwikkeld, verbeteren hun ideeënontwikkeling of tonen een constante kwaliteit in hun volgende suggesties, aldus de promovendus. Deichmann vond ook dat managers hun werknemers kunnen aanmoedigen meer ideeën naar voren te brengen door hun leiderschapsstijl en door altijd vanuit het bedrijf te denken.

Sterke banden

Hoe meer werknemers zijn verbonden met de organisatie hoe meer tijd die mensen investeren in het ontwikkelen van een idee. Deichmann stelt daarbij dat sociale netwerkstructuren dynamisch groeien van het ene idee naar het andere. Vooral sterke banden en een hogere schaalgrootte van het netwerk hebben invloed op de kwaliteit van de ideeën. Ook omgekeerd is dit het geval.

Kennis uitwisselen
De onderzoeken laten zien hoe uitvinders kennis uitwisselen, elkaars deskundigheid opbouwen en ervaringen doornemen. Dan doen zij door middel van leiderschap, leren en sociale netwerken. Ook blijkt hoe uitvinders gemotiveerd kunnen worden om constant ideeën te genereren waarmee de organisatie zich kan ontwikkelen.

Boekentips:

Reageer op dit artikel