artikel

Zorgmanager 2011 maakt Philadelphia gezond

Leiderschap

Lange tijd is de naam Philadelphia verbonden geweest met een mislukte fusie, grote financiële problemen door fout vastgoedbeleid, verontrust personeel en ongeruste ouders. Greet Prins is bezig met haar team de gehandicaptenorganisatie weer financieel gezond te maken waarbij de kwaliteit van de zorg voorop staat.

Zorgmanager 2011 maakt  Philadelphia gezond

Toen in april 2008 Greet Prins als voorzitter van de raad van bestuur aantrad bij de gehandicaptenorganisatie kreeg ze een duidelijke opdracht, in de vorm van een herstelplan, mee. Maak de organisatie financieel gezond en breng de kern van het werk terug tot waar het omgaat: kwalitatief goede zorg op maat.  'We zijn op de goede weg', zegt Greet Prins, Zorgmanager van het jaar 2011, in het eerste nummer van Zorgmarkt in 2012.

Minder managementlagen
Bij Prins' aantreden in 2009 was er al een herstelplan klaar. Eén aspect ervan was het verbeteren van de – penibele- financiële situatie. Prins moest samen met de toenmalige interim-directeur ervoor zorgen dat het financiële kader waarbinnen de zorg aan de cliënten van Philadelphia kan worden verleend op orde was. ‘We zijn begonnen met het afstoten van vastgoed en het terugbrengen van onze cliëntendoelgroepen. We werkten ook in de thuiszorg en hadden enkele verpleeg- en verzorgingshuizen bijvoorbeeld, maar die rekenden we niet meer tot de kern van onze doelgroep. Verder hebben we de overhead fors teruggebracht door van twee managementlagen één te maken tot in totaal drie lagen (raad van bestuur, regiodirecteuren en locatiemanagers, red.). Het resultaat was dat we in 2009 en 2010 al een positief resultaat konden laten zien, waarmee we het verlies van 2008 weer goed maakte. We kunnen nu weer bouwen aan het eigen vermogen.'

Klik hieronder voor het hele artikel.

Tip
Lees ook: Governance en ondernemerschap in de zorg.

Reageer op dit artikel