artikel

Wat is nodig voor duurzame inzetbaarheid?

Leiderschap

Om duurzame inzetbaarheid te realiseren, is het van belang dat medewerkers, leidinggevenden en bestuurders een andere kijk op mens en werk ontwikkelen.  Quint Dozel en Marjolein Wieman maken dit concreet.

Wat is nodig voor duurzame inzetbaarheid?

Is uw organisatie toekomstbestendig? Zijn medewerkers duurzaam inzetbaar? Doe de check:

  • In ons werkklimaat staan zelfregie, vertrouwen en initiatief centraal.
  • In onze organisatie maken we niet alleen werkafspraken, maar voeren we op individueel niveau ook de dialoog over de eigen rol van medewerkers.
  • In onze organisatie praten we op groepsniveau over wat ons gezamenlijk bindt, de richting van de organisatie en ieders rol daarbinnen.
  • Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun duurzame inzetbaarheid.
  • Mijn organisatie biedt de medewerkers gevarieerde tools, begeleiding en gesprekken om hen hierbij te helpen.
  • Het begrip duurzame inzetbaarheid leeft in heel de organisatie.

Regie bij medewerkers laten

Duurzame inzetbaarheid betekent dat een organisatie een visie en beleid heeft op duurzame inzetbaarheid, in een werkklimaat waarin vertrouwen, initiatief, zelfregie en een helder, inspirerend kader centraal staan. Eigenlijk gaat het erom ondernemerschap, verantwoordelijkheid en eigenaarschap terug te geven aan medewerkers. Het vraagt van managers dat hun leiderschapsstijl zo aanpassen dat zij de regie bij hun medewerkers laten; zij zijn tenslotte zelf verantwoordelijk voor hun werk en loopbaan. Medewerkers krijgen zo de ruimte om te doen waar ze het beste in zijn.

Ander soort werkafspraken en een dialoog over de eigen rol

Om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan zelfregie, is het belangrijk dat een medewerker zich goed bewust is van zijn of haar eigen rol in het organiseerproces. Dat betekent dat medewerker en leidinggevenden een ander soort werkafspraken maken. Vaste functies beperken namelijk zowel medewerker als organisatie. Het gaat om bewuste keuzes in waar je aan werkt en waarom, wat je bijdraagt en hoe en wat je wilt in de toekomst. Het is essentieel om mensen hierbij via dialogen te begeleiden. Je maakt daarbij concrete afspraken waarbij je medewerkers gelijkwaardig behandelt en tegelijkertijd recht blijft doen aan de verschillen tussen hen.

Boekentip:

Reageer op dit artikel