artikel

Waarom er een gebrek aan leiderschap is

Leiderschap

De wereld sukkelt van de ene globale crisis in de andere en nergens lijken mensen op te staan die ons op het juiste pad kunnen gidsen. Nooit eerder ook werd het gebrek aan leiderschap dermate onder de aandacht gebracht als vandaag. Op het eerste zicht lijkt dat een paradox, maar dat is het niet: hoe dieper we wegzakken in een leiderschapscrisis, hoe meer het onderwerp wordt besproken.

Volgens James S. Rosebush, een expert inzake leiderschap die ooit voor Ronald Reagan werkte, is onze voorraad grote leiders niet geslonken, maar is de context van leiderschap veranderd. Daarom vinden goede leiders het vandaag moeilijker om te leiden dan vroeger.
Leiders hadden volgens Rosebush in het verleden  een reeks niet onbelangrijke voordelen:

1. Geprivilegieerde toegang tot informatie. Vroeger waren leiders in een unieke positie om informatie te verzamelen en uit te delen. Nu is informatie bij wijze van spreken overal en voor iedereen toegankelijk. De vrije informatiestroom die op internet plaatsvindt, vermindert in grote mate de vraag naar leiderschap.

2. De gloriestatus van hun organisaties.
Twintig jaar geleden ging men ervan uit dat een Fortune 500-bedrijf of een NGO met een goede reputatie een goede leider had met dito kwaliteiten. Tegenwoordig beschouwt men de leider en de organisatie onafhankelijk van elkaar. Ook het respect voor organisaties in het algemeen – of het nu om multinationals, kerken of overheden gaat – is de voorbije decennia enorm gedaald, vooral onder impuls van de voormelde vrije informatiestroom die ettelijke schandalen aan het licht heeft gebracht die vroeger voor de massa verborgen bleven. Of de perceptie van incompetentie en hebzucht correct is of niet, leiders kunnen nog op weinig goodwill rekenen.

3. Gedeelde ethische principes. Vandaag vormen ethiek en moraliteit veel minder dan vroeger een deel van een gemeenschappelijke cultuur. De principes inzake normen en waarden die in het verleden vaak een rol speelden in de imagovorming van wie we als ‘uitmuntende leiders' beschouwden, zijn ondertussen in grote mate vervaagd.

Volgens Rosebush blijven er ook vandaag nog goede leiders actief: ze onderscheiden zich van anderen doordat ze informatie correct weten te interpreteren, het engagement van werknemers weten aan te zwengelen en vooral door een mate van integriteit te demonstreren die hun volgelingen inspireert.

Tips
boek: Leiderschap in organisaties. Crisis in leiderschap – op zoek naar nieuwe wegen door Jaap Boonstra, Jaap van Muijen, Heleen Tours
boek: Spiritueel leiderschap door Erik van Praag
– boek: Professionele ethiek. Morele besluitvorming in organisaties en professies door Rob van Es
– eendaagse cursus: Bezielend en effectief leiderschap Over sterke professionals en ondersteunende systemen.

Bron: Express.be.

Reageer op dit artikel