artikel

Top 50 van denkers over management

Leiderschap

De Nederlander Fons Trompenaars, hoogleraar cross-cultural management VU, staat in de top 50 van denkers op managementgebied. Hij staat op de 42e plaats.

De lijst wordt aangevoerd door: Clayton M. Christensen, professor Business Administration aan de Harvard Business School.

De top 10
(tussen haakjes de positie in 2009):
1 Clayton Christensen (28)
2 W. Chan Kim & Renée Mauborgne (5)
3 Vijay Govindarajan (24)
4 Jim Collins (17)
5 Michael Porter (11)
6 Roger Martin (32)
7 Marshall Goldsmith (14)
8 Marcus Buckingham (25)
9 Don Tapscott (39)
10 Malcolm Gladwell (2).
De heel top 50 staat op thinkers50.com.

Over Fons Trompenaars
Organisaties en management overdrijven sterk in hun organisatietheoriën, vindt prof. Fons Trompenaars. In historisch perspectief ging het om efficiëntie, de mens centraal, de klant centraal en als laatste share holders value. Hij stelt dat de nieuwe leider de dienende leider moet zijn. Zie video van Trompenaars over het nieuwe leiderschap.

Leestip
Leiders over veranderen. De veranderagenda van 10 topmanagers en 10 topadviseurs.

Ook interessant: top 50 grondleggers van een concept van leren
Verschijnt binnenkort bij Kluwer: Canon van het leren in organisaties (ISBN 978 90 13 10284 0)

Reageer op dit artikel