artikel

Lesje kritiek krijgen voor bazen

Leiderschap

Hoe hoger in de rangorde, hoe huiveriger ondergeschikten zijn om feedback te geven op je functioneren. Hoe hoor je toch wat er speelt?

Lesje kritiek krijgen voor bazen

Op zich hebben werknemers natuurlijk goede redenen om te allen tijde stroop te smeren tegen hoger geplaatsten. Mensen met formele macht kunnen je lot in onaangename zin bezegelen, door je cruciale middelen te onthouden, negatief te evalueren, je promotie te dwarsbomen of je te (laten) ontslaan. Gelukkig weet elke leidinggevende dat het noch voor de eigen carrière noch voor het bedrijf bevorderlijk is om ondergeschikten de mond te snoeren. Een paar tips om toch feedback los te weken als je de baas bent, ook (juist) als die negatief is:
– De huiverigheid erkennen en bespreken. Zeg dat iederéén fouten maakt. Jij ook uiteraard.
– Je toevlucht nemen tot een paar vertrouwelingen die je kunnen vertellen wat anderen écht denken over je prestaties en ideeën.
– Beginnen met een anoniem feedbackrondje, bijvoorbeeld een 360-gradenreview. Of schakel een coach in.

En dit moet je niet doen:
– Wachten met om feedback vragen tot een functioneringsgesprek of ander beoordelingsmoment.
– Aannemen dat je volledig eerlijke reacties krijgt, zeker niet in het begin. Lees ook tussen de regels.
– Op één bron vertrouwen voor je feedback. Vraag liever vijf of zes mensen hetzelfde.

En áls je dan kritiek krijgt: vraag om voorbeelden van wat iemand bedoelt, zodat je zeker weet dat je het goed begrijpt. Bedank altijd voor feedback en vertel wat je ermee gaat doen.

Bron: Amy Gallo in: Harvard Business Review, 15 mei 2012

Zie ook: 'Managers overschatten hun inzicht in werknemers'.

Reageer op dit artikel