artikel

Communicatieve rollen van middenmanagers

Leiderschap

Welke communicatieve rollen van middenmanagers worden in de praktijk onderkend en herkend, en welk belang kennen de middenmanagers, het topmanagement en hun ondergeschikten daaraan toe?

Communicatieve rollen van middenmanagers

Middenmanagers hebben een centrale rol binnen organisaties. Zij verbinden het strategische en het operationele niveau. Als effectieve verandercommunicatie een succesfactor is tijdens veranderingen, dan ligt het voor de hand dat communicatie een belangrijk aspect is binnen de rollen van middenmanagers tijdens veranderingen.
Hoewel de literatuur inzicht geeft in verschillende rollen van middenmanagers tijdens veranderingen, biedt de literatuur weinig inzicht in de communicatieve rollen die aan deze managementfunctie verbonden zijn. Het doel van deze studie was dan ook te verkennen welke communicatieve rollen van middenmanagers in de praktijk worden onderkend en herkend, en welk belang de middenmanagers, het topmanagement en hun ondergeschikten daaraan toekennen.

Hieronder kunt u het hele artikel Rinkse Wolters en Dirk de Natris uit M&O, 2012, nr. 4 downloaden.

Reageer op dit artikel